Lena Lybæk

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5311)
Mine interessefelt omfatter menneskerettigheter, verdier, og kulturelt og religiøst mangfold. Relatert til dette er spørsmål om menneskeverd, likeverd og verdighet, og menneskerettighetenes moralske fundament. Knyttet til religiøse og kulturelle perspektiver på menneskerettighetene er også spørsmål om menneskerettighetene som universelle verdier. Videre er jeg interessert i kvinners, barns og funksjonshemmedes rettigheter. Jeg er opptatt av hvordan mennesker skaper mening i tilværelsen og hvordan dette kommer til uttrykk i fortellinger, handlinger og praksiser. Teoretisk og metodisk forholder jeg meg til fortolkende, hermeneutiske og poststrukturelle tilnærminger.

Ansvarsområder

 • Undervisning i ulike emner ved Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet: kultur teori, kulturelle og religiøse rettigheter, kritiske og reliigøse perspektiver på menneskerettighetene, deltakelse og inkludering, menneskerettighetsundervisning, utviklingshemming og menneskeverd
 • Veileder for PhD kandidater 
 • Veileder for mastergradsoppgaver innenfor mine interesse- og kompetanseområder

Kompetanse

Menneskerettigheter:

 • Menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne
 • Menneskerettigheter og religioner
 • Menneskerettigheter og flerkultur
 • Religions- og samvittighetsfrihet
 • Retten til utdanning og menneskerettighetsundervisning
 • Kvinners rettigheter
 • Menneskerettigheter og feminisme

KRLE og Religion og etikk

 • KRLE
 • Religion og etikk
 • Barns religionsfrihet
 • Religionsundervisning og religionsdidaktikk
 • Religiøst og kulturelt mangfold i skolen

Religion

 • Kristendom
 • TIdlig kristendom og det nye testamentet
 • Bibelvitenskap
 • Konfesjonskunnskap
 • Reformasjonshistorie i England og Europa
 • Religionsfrihet
 • Etikk og religion
 • Menneskeverd
 • Religion og diaspora
 • Religion og migrasjon
 • Religion og menneskerettigheter
 • Kvinner

Skole og utdanning

 • Menneskerettighetsundervisning
 • Deltakelse og inkludering
 • Flerkulturell utdanning
 • Interkulturell utdanning
 • Retten til inkluderende opplæring
 • Retten til utdanning
 • Internasjonalisering i utdanning

Multikulturalisme/Flerkultur

 • Flerkulturell utdanning
 • Multikulturalisme og interkulturalisme
 • Kritikk av multikulturalisme
 • Kvinner og multikulturalisme
 • Religion og multikulturalisme

CV

Utdanning:
Doctor of Philosophy (University of Durham, UK)
 

Aktuelle prosjekter

 • Menneskeverd og personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne
 • Dignity, participation and inclusion

Tidligere prosjekter: 

Publikasjoner i Cristin