Line Ingulfsen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-14)

Ansvarsområder

Undervisning og veiledning

 • Emneansvar og undervisning på PPU heltid/deltid Campus Vestfold
 • Veiledning på master i profesjonsrettet pedagogikk (GLU)

 

Forskning, pågående prosjekter

 • MuLVu - Multimodale lærings- og vurderingsformer (UiO/Bærum kommune). Prosjektet undersøker hvordan elever på ungdomsskolen arbeider med multimodale tekster og hvordan lærerne vurderer dette arbeidet i klasserom der alle elever har sin egen digitale enhet

 

Avsluttede prosjekter

 • Doing Representations –  Exploring teachers’ and students’ collaborative sensemaking with visual representations (PhD-prosjekt, UiO). Prosjektet undersøker hvordan visuelle representasjoner blir brukt som støtte i elevers læringsprosesser i naturfag og historie
 • DiDiAC - Digitale dialoger på tvers av fag (UiO/University of Cambridge, 2016-2020). Prosjektet undersøkte hvordan mikrobloggingsverktøyet Samtavla og samtaleverktøyet Thinking Together kan støtte klasseromsdialoger i naturfag, norsk og samfunnsfag
 • REDE - Representasjon og deltakelse i naturfag (UiO, 2016-2019). Design-basert forskningsprosjekt som undersøkte og utviklet undervisningspraksiser med fokus på bruk av ulike representasjonsformer i naturfag
 • ARK&APP (UiO, 2014-2016). Prosjektet undersøkte valg og bruk av læremidler og læringsressurser i undervisning og læring gjennom nasjonale spørreundersøkelser blant skoleeiere, skoleledere og lærere, og 12 casestudier i fire fag (5-10. trinn og VGS)

 

Forskningsgruppetilknytning

Deltaker i forskninggruppene LÆDIME og NIA (begge USN)

Kompetanse

Kompetanseområder og forskningsinteresser

 • Teknologistøttet læring og undervisning
 • Lærere og elevers bruk av multimodale representasjoner
 • Klasseromssamtaler
 • Samarbeidslæring
 • Sosiokulturelle og dialogiske perspektiver
 • Analyser av klasseromsinteraksjon i undervisnings- og læringsforløp

CV

Utdanning

 • PhD (2021) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 • Master i pedagogikk (2014) ved Universitet i Oslo

 

Arbeidserfaring

 • 2020-              Førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, USN
 • 2015-2020      Stipendiat i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforsking, UiO
 • 2013-2015      Vitenskapelig assistent ved Institutt for Pedagogikk, UiO
 • 2011-2012      Seminarleder ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

 

Andre akademiske aktiviteter

 • 2018-2020      Deltaker i forskergruppene COSER og LIDA (UiO)
 • 2016-              Medlem i EARLI
 • 2013-2016      Deltaker i Nettverk for mediekompetanse, Tverretatlig nettverk drevet av Medietilsynet

 

Verv og oppnevnelser

 • Stipendiatrepresentant i Programrådet for forskerutdanning ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO (2016-2019)
 • Reviewer: Nordic Journal of Digital Literacy, Acta Didactica

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin