Line Knudsen

Rådgiver BLU
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Adm, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Campus Porsgrunn (D-3114)
Jeg er målrettet, samvittighetsfull og har stor arbeidskapasitet. Jeg setter meg raskt inn i saker, er fleksibel, sosial og har et godt humør. Jeg viser mot og er ikke redd for utfordringer. Har tidligere jobbet 13 år som leder i storbank, og jobber nå som rådgiver ved USN.

Ansvarsområder

  • Studieveiledning og rådgivning ovenfor universitetets studenter. Master- og bachelorprogrammer
  • Studie- og saksadministrasjon
  • Kvalitetssikring av studieprogram, studie- og emneplansarbeid, m.m
  • Informasjon og gjennomføring av arrangementer for studenter og ansatte
  • Bidra til gjennomføring og rekruttering av studenter
  • Vedlikeholde data i FS
  • Bidra i utvikling av USN sine systemer
  • Bidrag inn i USN sine prosjekter

Kompetanse

I SEB Kort jobbet jeg 13 år som leder, både nasjonalt og nordisk. Vi var igjennom flere store organisasjonsendringer, og jeg har derfor god erfaring i endringsprosesser.

Jobbet deretter som administrasjonssjef, der jeg blandt annet jobbet med lønn og kontrakter. Mine ansvarsområder de siste 20 årene har bl.a vært ledelse, budsjett, kontrakter, kundebehandling, rekruttering, personalansvar, veiledning/coaching, opplæring, lønn, prosjektdeltagelse, arrangementsarbeid, bank, kontor- og administrasjon

CV

EMPLOYMENT HISTORY
03.2016-: Universitetet i Sørøst-Norge/USN, Fakultet HIU, Rådgiver
02.2017: Re Kommune, Administrasjon Re middelalderdager
08.02.16-14.02.16:  Re Kommune, Administrasjon Re middelalderdager
2014-2015 Ditt Kontor AS - Administrasjonssjef
2008-2014 SEB Kort AB – Avdelingsleder Card Administration Department, Nordisk
2002-2008 Europay Norge AS (siden SEB Kort AB) – Avdelingsleder Kundeservice
2001- 2002 Europay Norge AS (siden SEB Kort AB) – konsulent Kundeservice
1999-2000 Temp-Team, diverse oppdrag i privat næringsliv og offentlig forvaltning, Oslo
1995: Ungdommens Kulturmønstring, Praktisk tilrettelegging av Fylkesfinalen

EDUCATION

2020: Studieveiledning, masteremne, USN 
2003: Bachelor kultur – og samfunnsfag, UiO
1998-1999: Kulturama i Stockholm, Afroamerikansk Sång, steg 2  
1998/vår: Folkeunderversitetet i Stockholm, Sångverkstan
1997/Høst: UiO, Historie Mellomfag
1996-1997: Høgskolen i Vestfold, Historie Grunnfag
1995-1996: Høgskolen i Vestfold, Sosiologi Grunnfag
1994         : Up With People. International educational program    
1992/Høst: UiO, Examen     
1991-1992: Re Videregående Skole, Grunnkurs Helse-og Miljøfag
1990: University of Cambridge, First Certificate in English
1987-1990: Re Videregående Skole, Allmenne Fag, Samfunnsfaglig linje
1984-1987: Revetal Ungdomsskole