Lise Camilla Ruud

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Vestfold (C2-26)
Hvordan blir kunnskap skapt og formidlet? Dette spørsmålet står sentralt i mitt arbeid, og jeg har undervist og forsket på forskjellige kunnskapsproduserende felt, både i fortid og nåtid. Især er jeg opptatt av hvordan viten om natur og fortid blir til og formidles, og hvilke effekter slik kunnskap får i samfunnet omkring. Ved USN har jeg undervist og veiledet i samfunnsfag ved grunnskolelærerutdanningen og barnhagelærerutdanningen, campus Bakkenteigen, Drammen og Notodden. Fra høst 2021 arbeider jeg som postdoktor i det NFR-finansierte prosjektet Participed, der vi forsker på Den kulturelle skolesekken.

Kompetanse

Kulturhistorie, sosiologi og museologi, kultur- og naturarv, etablering og formidling av vitenskapelig kunnskap, materiell og visuell kultur, landskapsforståelser og naturforståelser, tidsforståelser, vitenskaps- og teknologistudier, aktør-nettverksteori.

Publikasjoner

Ruud, Lise Camilla (2023). "Museums and the socio-material emergence of curiosity". Alvestad, Karl C., Kari H. Nordberg, Hege Roll-Hansen: New Perspectives on Educational Resources. Learning Materials Beyond the Traditional Classroom. Routledge

Burner, Tony; Alvestad, Karl Christian; Gustavsen, Trond Stølen; Kacerja, Suela; Ruud, Lise Camilla; Salvesen, Geir Sigvard & Schipor, Delia (2023). EvaFag 2025: Evaluering av Fagfornyelsen: Suksess, muligheter, spenninger og hindringer i implementering av LK20 i fire fag. Arbeidspakke 1, Delrapport 2. Universitetet i Sørøst-Norge.Report

Ruud, Lise Camilla, Jorunn Spord Borgen & Gunn Helene Engelsrud (2022).«Relevant for livet og skolekvardagen». En analyse av relevansbegrepets inntog i Den kulturelle skolesekken. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, vol.25, nr.1.

Ruud, Lise Camilla & Erik Thorstensen (2022). ““We must all be ready for major changes” – Visiting Climate for Change at the Norwegian Petroleum Museum”. Journal of Educational Media, Memory, and Society (JEMMS) vol.14, nr. 1.

Ruud, Lise Camilla (2022). “Oil and Vikings. Temporal alignments within Norwegian Petroleum Fields”. Ekström, Anders og Staffan Bergwik: Times of History, Times of Nature. Temporalization and the Limits of Modern Knowledge. Berghahn. 

Salvesen, Geir Sigvard; Ruud, Lise Camilla; Gustavsen, Trond Stølen & Hjardemaal, Finn Rudolf (2022). EvaFag 2025: Evaluering av fagfornyelsen : Fra plan til praksis – lærerutdanningsinstitusjonenes arbeid med fagfornyelsen. Arbeidspakke 3, Delrapport 1. Universitetet i Sørøst-Norge.Report

Bergsgard, Nils Asle; Alvestad, Karl Christian; Brazier, Eirik; Burner, Tony; Gustavsen, Trond Stølen; Hjardemaal, Finn Rudolf; Kacerja, Suela; Møller, Geir Holtan; Ruud, Lise Camilla; Salvesen, Geir Sigvard & Schipor, Delia (2022). EvaFag 2025: Evaluering av fagfornyelsen : «Det er jo ikke sånn at vi skal finne opp kruttet når ting virker» Kontinuitet og endring i fag og klasserom som følge av implementering av fagfornyelsen. Første samlerapport. Universitetet i Sørøst-Norge.Report

Burner, Tony; Alvestad, Karl Christian; Brazier, Eirik; Gustavsen, Trond Stølen; Kacerja, Suela; Ruud, Lise Camilla; Salvesen, Geir Sigvard & Schipor, Delia (2022). EvaFag 2025: Evaluering av Fagfornyelsen. Realiseringer av læreplanen i spesifikke fag. Arbeidspakke 1, Delrapport 1. Universitetet i Sørøst-Norge.Report

Ruud, Lise Camilla (2021). ««Hva skjer hvis en hval sluker deg?» Elevers kunnskaping på Hvalfangstmuseet». Nordisk museologi, nr. 2/3, 2021.

Ruud, Lise Camilla (2019). “The Oil Adventure. A Timeline exhibition at the Norwegian Petroleum Museum”. Nordisk museologi nr.2.

Ruud, Lise Camilla og Gro Ween (red) (2019). «En trængslernes historie» - en antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen. Orkana Akademisk Forlag. Bidragsytere: Mari Hvattum, Åsmund Svendsen, Rune Slagstad, Anne Vaalund, Bjørn Sverre Hol Haugen, Steinar Pedersen, Leif Pareli, Arne Perminow, Sverre Fjellheim, Gro Ween, Lise Camilla Ruud.

Ween, Gro og Lise Camilla Ruud (2019). «En trængslernes historie». Fagfellevurdert introduksjonskapittel til boken «En trængslernes historie» - en antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen.

Ruud, Lise Camilla (2019). «At repræsentere de primitive Folkeslag. Etnografisk kunnskap på det tidlige 1900-tall» i Ruud og Ween (red): «En trængslernes historie» - en antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen.

Ruud, Lise Camilla (2019). “Oil as heritage. Toponymies and temporalities on the Norwegian continental shelf”, Ethnologia Scandinavica.

Ruud, Lise Camilla (2018). «Det museale maskineri. Fremstilling av ‘primitive folkeslag’ ved Det Kongelige Frederiks Universitets etnografiske samlinger», Norsk museumstidsskrift, nr.2.

Ruud, Lise Camilla (2018). «Materializing circulation. A gigantic skeleton and a Danish eighteenth century naturalist» i (red) Östling, Johan, Erling Sandmo, David L.Heidenblad, Anna N.Hammar og Kari Nordberg: Explorations in the History of Knowledge. Nordic Academic Press.

Ruud, Lise Camilla, Merethe Roos og Jørn H. Hurum (2017) «Geologia Norvegica. Geologisk kunnskapsformidling i Norge på 1600-tallet» i Roos, Merethe og Johan L. Tønnesson (red.) Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer, CappelenDamm.

Ruud, Lise Camilla (2016) «Enacting disease. Chorea Sancti Viti in Nineteenth-Century Norway» i Arv. Nordic Yearbook of Folklore, vol 72. 

Ruud, Lise Camilla (2015) «Kirurgiens nytte. Norsk kirurgi etter etableringen av Theatrum anatomico-chirurgicum (1736) og etter introduksjonen av laparoskopi (1990)» i Tidsskrift for Kulturforskning, nr.1.

Ruud, Lise Camilla (2014) «There is not one single thing that resembles this one. Writing human monsters in late eighteenth-century Spain» i Nordic Journal of Science and Technology Studies. Temanummer Writing Nature, red. Kristin Asdal og Gro Ween, vol.2, nr.1.

Ruud, Lise Camilla (2014) «Å gjøre museumsgjenstander. Åtte øgler og en maursluker i det sene 1700-tallets El Real Gabinete de Historia Natural» i Nordisk Museologi , nr.1, ss.54-71.

Ruud, Lise Camilla (2013) Doing Museum Objects in late-eighteenth Century Madrid. Phd-avhandling, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Ruud, Lise Camilla (2013) «Six monstrous pigs. Animal monsters and museum practices in eighteenth century el Real Gabinete de Historia Natural» i Dodd, Adam, Karen Rader og Liv Emma Thorsen (red) Animals on Display. The Creaturely in Museums, Zoos, and Natural History. Pennsylvania University Press.

Ruud, Lise Camilla (2012) «Manuela Malasaña. En fleksibel heltinne» i Eriksen, Anne, Ellen Krefting, and Anne Birgitte Rønning, Eksemplets makt: kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Oslo: Scandinavian Academic Press.

Ruud, Lise Camilla (2012) «Rolstadloftet. Én bygning, mange norgeshistorier» i Tidsskrift for kulturforskning, vol.11, nr.1.

Ruud, Lise Camilla og Terje Planke (2011). «Rolstadloftet. En vitenskapshistorisk biografi» i Naguib,S. og B. Rogan (red) Materiell kultur og kulturens materialitet, Oslo: Novus Forlag

Kjus, Audun, Inês Espås Bartolo, Anne Eriksen, Ellen Krefting, Lise Camilla Ruud, Anne Birgitte Rønning, Jon Vidar Sigurdsson og Kristoffer Vadum (2011). «Autoritet og eksempel» i Rhetorica Scandinavica 58.

Ruud, Lise Camilla (2008) «A Zoo-logical Nature. The Construction of Africa in Kristiansand Zoo and Amusement Park» i Tidsskrift for kulturforskning, vol.7, nr.3.