Liv Gardsjord Lofthus

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3111)
Ph.d. Fellow Project: Mobile digital tools as a learning resource in different environments.