Liv Gardsjord Lofthus

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn ()
Ph.d. Fellow Project: Mobile digital tools as a learning resource in different environments.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner