Liv Marie Leirvåg

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Drammen (12034A)
Fagutviklingsarbeid, prosjektledelse, pedagogisk kompetanse og erfaring.