Liv Marie Leirvåg

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen ()
Fagutviklingsarbeid, prosjektledelse, pedagogisk kompetanse og erfaring.