Marianne Thorsen Gonzalez

Professor i klinisk sykepleie

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4215)
Marianne Thorsen Gonzalez er professor i klinisk sykepleie.

Ansvarsområder

 • Leder av ReCCiNE - Researching Clinical Competence in Nursing Education
 • Leder av Forskningsgruppen Klinisk Kompetanse i Sykepleieutdanning
 • Leder av Nasjonalt Forskningsnettverk for utdanningsforskning knyttet til praksisstudier i sykepleie
 • Partner i prosjektet QUALinCLINstud (Quality in Clinical Studies). Prosjektet er NFR finansiert, eies av UiS og er et samarabied mellom UiS, USN og UiA. 
 • En av to emneansvarlige for PhD emnet Qualitative Methods (PHDQUAL500)

Kompetanse

NØKKELKVALIFIKASJONER

 • Professor i klinisk sykepleie
 • Førsteamanuensis i psykisk helsearbeid
 • Doktorgrad (PhD) i Folkehelsevitenskap/Psykisk helsearbeid 
 • Kandidat (hovedfag) i sykepleievitenskap 
 • Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie med bred klinisk erfaring
 • Diplomert gruppeanalytiker (gruppepsykoterapeut) v/Inst. of Group Analysis, London

 

KOMPETANSEOMRÅDER

FORSKNINGSMETODER/DESIGN

 • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
 • Systematiske litteraturstudier og meta-synteser
 • Intervensjonsforskning - Komplekse intervensjoner

FORSKNINGSOMRÅDER

 • Miljøterapi og natur/hagebaserte terapeutiske miljøer og intervensjoner ved psykise lidelser og demens
 • Kvalitet i psykiske helsetjenester
 • Familiearbeid i psykisk helsearbeid/kommunehelsetjeneste
 • Klinisk kompetanse - Utdanningsforskning i spl utd.

 

UNDERVISNINGSOMRÅDER

 • Forskningsmetoder/design - Kvalitative og kvantitative metoder. Meta-synteser
 • Kliniske vurderinger i psyk helsearbeid
 • Miljøterapi og natur/hagebaserte terapeutiske miljøer
 • Sykepleievitenskap
 • Psykiatrisk sykepleie og psykisk helsearbeid
 • Eksistensielle tema
 • Gruppepsykoterapi/gruppemetode

Publikasjoner

Marianne Thorsen Gonzalez

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER I TIDSSKRIFTER MED REFEREE BEDØMMELSE

Nesse, L.Aamodt, G.Gonzalez, M.T.Rowe, M. and Raanaas, R.K. (2021), "The role of occupational meaningfulness and citizenship as mediators between occupational status and recovery: a cross-sectional study among residents with co-occurring problems", Advances in Dual Diagnosis, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/ADD-08-2020-0018

Laugaland, K. A., Gonzalez, M.T., McCormack, B., Skovdahl, K.-I., Slettebø, Å., Billett, S., & Akerjordet, K. (2020). Improving quality in clinical placement studies in nursing homes (QUALinCLINstud): the study protocol of a participatory mixed-methods multiple case study design. BMJ Open, 10(10), e040491. Retrieved from http://bmjopen.bmj.com/content/10/10/e040491.abstract. doi:10.1136/bmjopen-2020-040491

Moen, Ø.L., Skundberg-Kletthagen, H., Lundquist, L-O., Gonzalez, M.T. & Schröder, A. (2020) The Relationships between Health Professionals’ Perceived Quality of Care, Family Involvement and Sense of Coherence in Community Mental Health Services, Issues in Mental Health Nursing, DOI: 10.1080/01612840.2020.1820119

Skundberg-Kletthagen, H., Gonzalez, M. T., Schröder, A., & Moen, Ø. L. (2020). Mental Health Professionals' Experiences with Applying a Family-Centred Care Focus in Their Clinical Work. Issues in Mental Health Nursing, 1-9. Retrieved from https://doi.org/10.1080/01612840.2020.1731028. 

Jacobsen, T. I., Onshuus, K.,  Frisnes, H. and Gonzalez, M.T. (2020) Nursing students’ experiences with clinical placement in a marginal Norwegian nursing home learning environment. Original Practice Development and Research. Volume 10, Issue 1, Article 7, https://doi.org/10.19043/ipdj.101.007

Nesse, L., Gonzalez, M.T., Aamodt, G. and Raanaas, R. K. (2020). "Recovery, quality of life and issues in supported housing among residents with co-occurring problems: a cross-sectional study". Advances in Dual Diagnosis, Advances in Dual Diagnosis: Policy, practice and research in mental health and substance use 2020 ;Volum 13.(2) s. 73-87  https://doi.org/10.1108/ADD-10-2019-0014.

Johansen, H. and M. T. Gonzalez (2018). "Erfaring med natur aktiverer minner og gir gode opplevelser for eldre på sykehjem." Sykepleien Forskning 13 (e-69738). 

Martens, N. E., Nordh, H., & Gonzalez, M. T. (2018). Visiting the Allotment Garden—A Complete Experience. Journal of Housing for the Elderly, 1-14. doi:10.1080/02763893.2018.1431580

Frøkedal, H., Stifoss-Hanssen, H., Ruud, T., DeMarinis, V., & Gonzalez, M. T. (2017). Existential group practice run by mental healthcare chaplains in Norway: a nationwide cross-sectional study. Mental Health, Religion & Culture, 1-15. doi:10.1080/13674676.2017.1400528

Bergland, A.M.G; Tveit, B; Gonzalez, M.T. (2016): Experiences of Older Men Living Alone: A Qualitative Study. Issues in Mental Health Nursing 37(2), 113-120. doi:10.3109/01612840.2015.1098759

Gonzalez, M.T. and Kirkevold, M. (2016). Design Characteristics of Sensory Gardens in Norwegian Nursing Homes: A Cross-Sectional E-Mail Survey. Journal of Housing for the Elderly, 30(2), 1-15. doi:10.1080/02763893.2016.1162252

Pedersen, I., Berget, B., Dalskau, L., Patil, G., Ihlebæk, C. and Gonzalez, M.T. (2016). Care farming in Norway - participation in work activities for people with mental health problems. Work -a Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation, 53, 31-43. doi:10.3233/WOR-152213

Gonzalez, M.T. and Andvig, E. (2015). Experiences of Tenants with Serious Mental Illness Regarding Housing Support and Contextual Issues: A Meta-Synthesis. Issues in Mental Health Nursing, 36(12), 971-988. doi:10.3109/01612840.2015.1067262

Gonzalez, M.T. and Andvig, E. (2015). The lived experience of getting and having a home of one’s own: A meta-synthesis. Issues in Mental Health Nursing, 36(11), 905-919. doi:10.3109/01612840.2015.1052866

Gonzalez MT & Kirkevold M (2015). Clinical Use of Sensory Gardens and Outdoor Environments in Norwegian Nursing Homes: A Cross Sectional E-mail Survey Issues in Mental Health Nursing 36, 35-43.

Gonzalez, M.T. and Kirkevold, M. (2014). Benefits of sensory garden and horticultural activities in dementia care: A modified scoping review. Journal of Clinical Nursing, 23, 2698-2715.

Andvig, E., Lyberg, A. og Gonzalez, M.T. (2013). Erfaringer med å bo i egen bolig ved langvarige psykiske helseproblemer: En scoping review. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol 10, Nr. 2, s.115-128.

Gonzalez, M.T. (2013). Betydningen av terapeutisk hagebruk ved klinisk depresjon: En prospektiv studie i et eksistensielt perspektiv. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol 10, Nr. 2, s.138-149.

Kirkevold, M. and Gonzalez, M.T. (2012). "Betydningen av sansehage og terapeutisk hagebruk for personer med demens – en scoping review. "Sykepleien Forskning 7(1): 52-64.

Gonzalez, M.T., Hartig, T., Patil, G. G., Martinsen, E. W. & Kirkevold, M. (2011).  A prospective study of group cohesiveness in therapeutic horticulture for clinical depression. International Journal of Mental Health Nursing, 20 (119-129).

Gonzalez, M.T., Hartig, T., Patil, G. G., Martinsen, E. W. & Kirkevold, M. (2011). A prospective study on existential issues in therapeutic horticulture for clinical depression. Issues in Mental Health Nursing, 32(73-81).

Gonzalez, M. T., Hartig, T., Patil, G. G., Martinsen, E. W. & Kirkevold, M. (2010). Therapeutic horticulture in clinical depression: A prospective study of active components. Journal of Advanced Nursing, 66(9): 2002-2013. Nivå 2.

Gonzalez, M. T., Hartig, T., Patil, G. G., Martinsen, E. W. & Kirkevold, M. (2009). Therapeutic horticulture in clinical depression: A prospective study. Research and Theory for Nursing Practice, 23(4): 312-328.                                        

Gonzalez, Marianne Thorsen (1999): Mening og meningsrelaterte fenomener – sentrale tema i sykepleie: Teoretiske referanserammer og perspektiver. Vård i Norden, 99, (1), pp. 40-45.

 

KAPITLER I VITENSKAPELIGE ANTOLOGIER

Andvig, E. og Gonzalez, M.T. (2014). Boligen som hjem og hjelpearena i psykisk helsearbeid. Kapittel i Å sette farger på livet. Helhet og sammenheng i psykisk helsearbeid, Lisbet Borge og Arve Almvik (Ed.). Fagbokforlaget.

Gonzalez, M.T. (2013). Therapeutic horticulture in a Green Care context for clinical depression: Cognitive benefits and active components. Chapter 7, pp 111-138  in Green Care: For Human Therapy, Social Innovation, Rural Economy, and Education, Christos Gallis (Ed.). Nova Publishers, NY.

Gonzalez, M.T. (2012). Hagen som terapeutisk miljø ved depresjon. Kapittel 13 i Norsk miljøpsykologi – Mennesker og omgivelser, Fyhri, A., Hauge, Å.L. og Nordh, H. (Red.). SINTEF akademisk forlag, Oslo, 2012.

 

BØKER OG KAPITLER I BØKER
Gonzalez, Marianne Thorsen (2020). Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver (Fagredaktør). 503 s. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700.

Andvig, Ellen Sofie og Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Psykisk helsearbeid i hjem og bolig. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 459-467

Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Aktivitet og rekreasjon. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 242-252

Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Ensomhet og sosial isolasjon. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 234-241

Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Forord. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. 

Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Gruppe som metode. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 352-360

Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Miljøterapi og tilretteleggelse av terapeutisk miljø. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 361-375

Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Personlig hygiene ved psykiske lidelser. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 268-274

Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 9788205516700) 503 s.

Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Relasjonsarbeid - sykepleieprosessens mellommenneskelige del. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 57-67

Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Samtalen som metode. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 342-351

Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Selvfølelse. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 275-283

Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Sykepleiefaglige perspektiver ved psykiske lidelser. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 44-56

Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Velkommen inn i boken. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. 

Gonzalez, Marianne Thorsen og Marriott, Siv Camilla (2020) Kliniske vurderinger - sykepleieprosessens problemløsende del. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 68-83

Hammer, Jan,  Gonzalez, Marianne Thorsen og Veland, Martin Cornelius (2020) Suicidal atferd - forståelse og terapeutisk tilnærming. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 304-321

Hem, Marit Helene og Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Etiske utfordringer i arbeid med mennesker med psykiske lidelser. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 84-94

Martinsen, Egil Wilhelm og Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Kognitiv atferdsterapi. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 376-382

Rolland, Espen Gade og Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Legemiddelhåndtering ved bruk av psykofarmaka. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 406-412

Tofthagen, Randi og Gonzalez, Marianne Thorsen (2020) Å skade seg selv - forståelse og tilnærming. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 322-327

Marianne Thorsen Gonzalez og Marit Kirkevold (2016). Sansehager som terapeutisk miljø ved demenslidelser. Kapittel i Demensboka. Forlag: Kompetansesenteret Aldring og helse: Lærebok.

Gonzalez, M.T. (2011). Terapeutisk hagebruk ved depresjon. Kap 7 i Psykisk helsearbeid mer enn medisiner og samtaleterapi, Borge, L., Martinsen, E.W. and Moe, T. (Red.). Fagbokforlaget, Bergen, 2011.

 

PUBLISERTE VITENSKAPELIGE GRADSARBEIDER/AVHANDLINGER/OPPGAVER

Gonzalez, M. T. (2010). Therapeutic horticulture for clinical depression in a Green Care context: Prospective studies on mental health benefits, active components and existential issues. Thesis for Philosophiae Doctor (PhD), 2010, nr. 28, ISSN   1503-1667, ISBN 978-82-575-0938-5, Norwegian University of Life Sciences, Department of Plant and Environmental Sciences.

Thorsen, Marianne (1998). Mening i livet. En deskriptiv analyse av forskningsartikler på mening og meningsrelaterte fenomener. Publikasjonsserie 8/1998, Institutt for Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.

Thorsen, Marianne (1991). Det moderlige og faderlige prinsipp – en fordypning i terapeutisk holdning i psykiatrisk sykepleie. Hovedoppgave i psykiatrisk sykepleie v/Statens utdanningssenter for helsepersonell. I biblioteket.

 

Publikasjoner i tidsskrifter uten referee bedømmelse

Gonzalez, M.T. (2013). Sansehager og terapeutisk hagebruk ved demenslidelser. Populærvitenskapelig artikkel i Tidsskriftet PLAN, Nr. 2, 2013. IDUNN/Universitetsforlaget.

                           

KONFERANSEPRESENTASJONER OG KONFERANSEBIDRAG

Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Gonzalez, Marianne Thorsen; kirsti-Iren, skovdahl; Slettebø, Åshild.
Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies (QUALinCLINstud). 8th International Nurse Education Conference; 2020-04-26 - 2020-04-29
NTNU UIA UIS

Frøiland, Christina Tølbøl; Brekklund, Jannicke; Tran, Son Thanh; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Gonzalez, Marianne Thorsen; Skovdahl, Kirsti-Iren; Slettebø, Åshild; Akerjordet, Kristin.
Gjør sykehjemmene attraktive!. Stavanger Aftenblad 2019 s. -
NTNU UIA UIS

Jacobsen, Turid Iren; Sandsleth, Marit Gjone; Gonzalez, Marianne Thorsen.
Sykepleierstudenters erfaringer med student-mentorordning i kliniske studier. En kvalitativ metasyntese.. Landskonferanse FUFF 2019; 2019-09-16 - 2019-09-17
USN NTNU

Nesse, Linda; Gonzalez, Marianne Thorsen; Aamodt, Geir; Raanaas, Ruth Kjærsti.
Recovery in co-occurring substance use and mental health problems: a cross-sectional study with residents in supported housing in Norwegian cities. Refocus on Recovery; 2019-09-03 - 2019-09-03
USN NMBU

Nesse, Linda; Gonzalez, Marianne Thorsen; Aamodt, Geir; Raanaas, Ruth Kjærsti.
Recovery, livskvalitet og opplevd støtte fra ansatte. Bofellesskapskonferansen; 2019-11-26 - 2019-11-26
USN NMBU

Nesse, Linda; Gonzalez, Marianne Thorsen; Aamodt, Geir; Raanaas, Ruth Kjærsti.
Recovery og livskvalitet blant beboere med samtidige rus- og psykiske helseproblemer: en tverrsnittstudie i kommunale boliger med bemanning i norske byer. Meeting the Dragon - Nordisk konference om dobbeltdiagnose; 2019-06-06 - 2019-06-06
USN NMBU

Jacobsen, Turid Iren; Frisnes, Hjørdis; Onshuus, Kirstin; Gonzalez, Marianne Thorsen.
Læring på godt og vondt. Studenters erfaringer med læring av sykepleie i en presset sykehjemkontekst i 3.studieår. NSFs Utdannings- og forskningskonferanse 2018; 2018-10-18 - 2018-10-19
USN NTNU

Gonzalez, Marianne Thorsen; Kirkevold, Marit. Foredrag på konferansen Sykepleieforskning i tiden - betydning for fremtidens helsetjeneste, Oslo 8 og 9 juni 2015. Muntlig presentasjon. 

Gonzalez, Marianne Thorsen. Horticultural therapy and therapeutic horticulture in mental health care. Research findings and practical implementation. Scientific knowledge and approach to nature based interventions in mental health rehabilitation; Kaliningrad 22 og 23 januar 2013

Gonzalez, Marianne Thorsen. Theoretical foundations for nature based and Green Care interventions within mental health. Scientific knowledge and approach to nature based interventions in mental health rehabilitation; Kaliningrad 22 og 23 januar 2013

Gonzalez, Marianne Thorsen; Kirkevold, Marit.  The importance of sensory garden and therapeutic horticulture in dementia care: A scoping review. 21st Nordic Congress of Gerontology; Copenhagen 10 til 13 juni 2012.

Gonzalez, Marianne Thorsen; Larsen, Marianne; Mishler, Lara; Kristiansen, Kari Midtbø. Active outdoors in inpatient geriatric psychiatry - experiences and data from development of a model. 21st Nordic Congress of Gerontolgy; Copenhagen 10 til 13 juni 2012.

Gonzalez, Marianne Thorsen; Patil, Grete Grindal. Therapeutic horticulture in a Green Care context. I: Green Care in the Nordic countries - a research field in progress. Report from the Nordic research workshop on Green Care in Trondheim, June 2012. UMB, Ås: The Norwegian University of Life Sciences 2012 s. 26-27

Gonzalez, Marianne Thorsen. Grønne aktiviteter, gode opplevelser og erfaringer. Landskonferanse i alderspsykiatri 2011. Presentasjon av poster; Drammen 11-13 april 2011.

Gonzalez, Marianne Thorsen. Therapeutic horticulture for clinical depression. Invited speaker på Thérapies cognitives dans les maladies neurologiques; Fransk/Internasjonal konferanse. Lyon 14 oktober 2011.

Gonzalez, Marianne Thorsen. Terapeutisk hagebruk ved depresjon. Landskonferanse i geriatri i regi av GERIA: Depresjon hos eldre; Oslo Kongress Senter: 23 og 24 mars 2010.

Gonzalez, Marianne Thorsen. Terapeutisk hagebruk ved depresjon i en Grønn Omsorg kontekst. Nettverkskonferanse i klinisk sykeleieforskning; Kristiansand. 9 og 10 september 2011.
Gonzalez, Marianne Thorsen. Terapeutisk hagebruk ved langvarig depresjon. Workshop om livsstils intervensjoner; HiO, Oslo 12 april 2010.

Gonzalez, Marianne Thorsen. Terapeutisk hagebruk på grønn omsorgsgårder. Psykisk helsearbeid - mer enn medisiner og samtaler. Fagdagene på Gaustad, Oslo 2009.; 8 og 9 september 2009.

Gonzalez, Marianne Thorsen; Pedersen, Ingeborg; Patil, Grete Grindal; Hartig, Terry; Martinsen, Egil W.; Kirkevold, Marit; Berget, Bente; Braastad, Bjarne Olai.
Green care: Investigating effects of therapeutic horticulture and animal assisted intervention on depression. 3rd European COST 866 Workshop. Green care in agriculture: Advancing research methods and approaches; Thessaloniki 6 – 8 oktober 2008.

Braastad, Bjarne Olai; Berget, Bente; Gonzalez, Marianne Thorsen. Forskning på Grønt arbeid. Dyr og hagebruk i rehabilitering og arbeidstrening for mennesker med psykiske lidelser. Grønt arbeid og psykisk helse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus og NAV; 11 november 2008.
Gonzalez, Marianne Thorsen. Case Study as Research Strategy in Green Care. Green Care in Agriculture; COST ACTION. Thessaloniki, Greece. 6 – 8 oktober 2008.

Gonzalez, Marianne Thorsen. Sansehage som miljøbehandling i eldreomsorgen. Forskningsdagen for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo/UiO 29 sep. 2011; Oslo 29 november 2011.

Gonzalez, Marianne Thorsen. Terapeutisk hagebruk. Forskningsrådets konferanse: «Kunnskapsstaus og forskningsbehov for Inn på Tunet"; Ås 13 mai 2008.

Gonzalez, Marianne Thorsen. Terapeutisk Hagebruk som intervensjon i psykisk helsearbeid. Nasjonal Fagkonferanse: Psykisk helsearbeid - mer enn medisiner og samtaleterapi; Aker Universitetssykehus HS, Klinikk for Psykisk Helse Psykisk helse; Oslo, Gaustad 3 og 4 april 2008.

Thorsen, Marianne (1997): Mening i livet – mening i gruppen Paper presentert på 3dje

Nordiske Symposium i Gruppepsykoterapi, Gøteborg. Intern publikasjon.

 

RAPPORTER

Sempik, Joe; Hine, Rachel; Wilcox, Deborah; Berget, Bente; Braastad, Bjarne Olai; Gonzalez, Marianne Thorsen (2010). Green Care: A conceptual framework - a report of the working group on the health benefits of green care. COST 866, Green Care in Agriculture. Loughborough University, UK: COST Office 2010 (ISBN 978-1-907382-23-9)

 

UNDERVISNING, FOREDRAG OG POPULÆRVITENSKAPELIG FORMIDLING

Gonzalez, Marianne Thorsen. Sansehager og terapeutisk bruk av hage for eldre. Aker Sykehus Geriatrisk Ressurssenter. Forelesning (3timer) den 08.05.15.

Gonzalez, Marianne Thorsen. Fascinasjon av planter - Hjelper det mot depresjon? Fascination of Plants Day; 18 mai 2012.

Gonzalez, Marianne Thorsen.
Terapeutisk hagebruk ved depresjon i en Grønn omsorg kontekst. Fylkesmannen i Oslo og Akershus - svensk delegasjon; 13 november 2012.

Gonzalez, Marianne Thorsen.
Hage og mental helse. Foredrag; 16 mars 2011.

Gonzalez, Marianne Thorsen. Hagearbeid hjelper mot depresjon. Intervju. Sykepleien Forskning 2011 (3) s. 284-285 DHS

Gonzalez, Marianne Thorsen. Hagebruk som terapi. UMB NYTT 2011 (1) s. 22-23

Gonzalez, Marianne Thorsen. Terapeutisk hagebruk ved depresjon. Boklansering: Åpne foredrag: Psykisk helsearbeid - mer enn medisiner og samtaleterapi; Aker Universitetssykehus HS, Klinikk for Psykisk Helse Psykisk helse; 2011-03-22 - 2011-03-22

Gonzalez, Marianne Thorsen. Terapeutisk hagebruk ved depresjon. Bærekraftig Follo og Follo DPS; Folloklinikken. 2010-03-18 - 2010-03-18

Gonzalez, Marianne Thorsen. Hagens terapeutiske muligheter. Norsk Hageselskaps jubileumskonferanse. Oslo- Losjen; 2009-02-06 - 2009-02-06

Gonzalez, Marianne Thorsen. Grønn omsorg i psykisk helsearbeid. Villa Ly, Slemdal Oslo; 2007-11-09 - 2007-11-09

 Publikasjoner i Cristin