Marianne Wighus

Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (L-122)

Ansvarsområder

Bachelor sykepleie:

  • Utdannungsforskning
  • Veiledningsutdanning for helse- og sosialfag
  • Praksisveiledning kommunehelsetjenesten
  • Praktiske ferdighetsutøvelse i sykepleie
  • Simuleringsbasert læring
  • Profesjonell kommunikasjon og samhandling

Kompetanse

1. lektor i sykepleievitenskap, Sykepleie, Pedagogikk, Master i Spesialpedagogikk, Veiledningspedagogikk

Publikasjoner

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner i tidsskrift med referee

Wighus, M., Bjørk, I.T. (2018). An educational intervention in a simulation centre: experiences of nursing students and teachers. Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953, s. 143-149. doi: 10.1016/j.nepr.2018.01.004.

Reierson, I.Å., Hvidsten, A., Wighus, M., Brungodt, S., Bjørk, I.T (2013). Key issues and challenges in developing a pedagogical intervention in the simulation centre ¬An action research study. Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953.13(4), s.294-300. doi:10.1016/j.nepr.2013.04.004

Vitenskapelig konferanseartikkel

Bjørk, I.T., Reierson, I.Å., Wighus, M., Hvidsten, A. Christiansen, B., Havnes, A., Hessevaagbakke, E. (2014). Exploring the "black box" of practical skill learning in the skills centre. 20th Qualitative Health Research Conference; Vancouver Canada, 19.-23. oktober. Abstract, International Journal of Qualitative Methods. ISSN 1609-4069.13, s. 489-489. https://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/IJQM/issue/view/1534

Reierson, I.Å.; Hvidsten, A., Wighus, M.; Brungot, S. Bjørk, I.T. (2012). Enhancing learning in a clinical skills centre: A pedagogical intervention. Symposium, NETNEP 2012, the 4th International Nurse Education Conference Baltimore, USA, 17-20.juni.

Haugli, L., Wighus, M., Kvaal, A., Nafstad, I., Kristoffersen, O.J., Helleberg, K. (2009). Briding health and work. Postgraduate education program in occupational rehabilitation in Norway – a pilot programme. 29th International congress on Occupational health, Cape Town, Sør- Afrika, 22 - 27. mars. 

 

Publikasjoner i Cristin