Marit Gjone Sandsleth

Universitetsbibliotekar
Avdeling for forskning, innovasjon og bibliotek
Universitetsbiblioteket
Campus Drammen (3405B)
Jeg jobber på biblioteket på campus Drammen. Her betjener jeg skranken, underviser og veileder i litteratursøk og referansehåndtering, driver med forskerstøtte og er med som veileder i ASK: akademisk språkkafe.

Ansvarsområder

  • Kontaktbibliotekar for helsevitenskap
  • Undervisning og veiledning på helsevitenskap
  • Akademisk språkkafe for sykepleierstudenter
  • Veiledning i kildehenvisning
  • Forskerstøtte
  • Systematiske litteratursøk

Kompetanse

  • Kildebruk og referanseteknikk
  • Søk i medisinske databaser
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Systematiske litteratursøk