Markus Johansen Aasland

Markus Johansen Aasland

Universitetslektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (E2-30)