Markus Vagle

Instituttnestleder /Programkoordinator

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (E2-19)
Instituttnestleder ved IFIK og programkoordinator for bachelor i fysisk aktivitet, ernæring og helse på Bakkenteigen. Førstelektor i idrettsfag med bakgrunn fra fysiologi og biomekanikk. Underviser primært i anatomi, fysiologi, treningslære og treningsveiledning/PT. Forsker per i dag mest på prestasjon og skader i kvinnefotball.

Ansvarsområder

 • Des. 2021 -> d.d. Instituttnestleder IFIK, faggruppeleder Idrett Vestfold, faggruppeleder GLU/BLU v/IFIK
 • 2017 -> d.d. Programkoordinator bachelor i Fysisk aktivitet, ernæring og helse
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Treningslære
 • Treningsveiledning (PT)
 • Veiledning bachelor- og master (primært kvantitativ metode)

Kompetanse

 • Biomekanikk (bevegelsesanalyse) og fysiologi.
 • Fotball
 • Fysisk trening
 • Idrettsskader

CV

Utdanning:
2019-06 – 2020.01 Universitetet i Sørøst-Norge – Pedagogisk kompetanseutvikling og utdanningskvalitet VT / Studiepoeng: 10
2019-01 – 2019.06 Universitetet i Sørøst-Norge – Utdanning i en digital tid VT / Studiepoeng: 10
2018-08 – 2018-12 Universitetet i Sørøst-Norge – Undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning VT / Studiepoeng: 10
2012-08 - 2014-06 Norges Idrettshøgskole - Mastergrad Idrettsvitenskap (Fysiologi og Biomekanikk) VT / Studiepoeng: 120
2010-08 - 2012-06 Norges Idrettshøgskole - Bachelorgrad Idrettsbiologi VT / Studiepoeng: 120
2009-01 - 2009-12 Høgskolen i Sogn og Fjordane - Årsstudium Idrett årsstudium VT / Studiepoeng: 60
2006-07 - 2007-06 Forsvaret - Militærpolitikorporal Militærpolitiskolen
2003-08 - 2006-06 Thor Heyerdahl vgs. - Generell studiekompetanse med fordypning Idrettsfag

Arbeidserfaring:
2021-12 - d.d. Universitet i Sørøst-Norge, Instituttnestleder IFIK
2020-06 - d.d. Universitet i Sørøst-Norge, Førstelektor i idrett og kroppsøving
2015-08 – 2020-06. Universitetet i Sørøst-Norge (100%) – Høgskolelektor i to år, deretter i kvalifiseringsstilling.
2012-12 – 2019.06 Røa fotball elite - Fysisk trener
2016-01 – 2016-07 NFF - Fysisk trener og spillerutvikler (10%)
2014-01 – 2015-06 Norges Idrettshøgskole - Vitenskapelig assistent
2011-03 - 2012-12 Sector Alarm – Alarmoperatør Mottak av alarmer og kundebehandling, samt alarmering og koordinering av vektere.
2011-09 – 2012-04 Norges Idrettshøgskole - Personlig trener
2010-06 - 2010-08 Sandefjord Brannvesen – Brannkonstabel Sommervikar som brannkonstabel ved Sandefjord brannvesen. Deltagende på utrykninger og bistandsarbeid.
2007-06 - 2010-03 Vestfold 110-sentral – Alarmoperatør Mottak av 110 samtaler og automatiske brannalarmer samt alarmering og koordinering av brannvesenet i Vestfold.
2008-10 - 2009-01 Sky skole (Larvik kommune) - Lærer/assistent (70%) Assistent med hovedansvar for oppfølgning av en elev i 5. klasse. Sporadiske vikartimer som lærer.

 

Language:

Spoken English: Very well, writing English: Very good, Norwegian Spoken: Very well. Writing: Very good, German Spoken: A little. Written: Some

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner:

Raastad T, Vagle M, Framroze B (2017). A Randomized, Double-Blinded Cross-Over Study Comparing Increase in Blood Leucine Levels after Ingestion of Hydrolyzed Salmon and Whey Proteins in Healthy Young Men. Nutr Food Technol Open Access 3(2): doi http://dx.doi.org/10.16966/2470-6086.142

Pedersen H, Sæterbakken AH, Vagle M, Fimland MS, and Andersen V. (2020). ELECTROMYOGRAPHIC
COMPARISON OF FLYWHEEL INERTIAL LEG CURL AND NORDIC HAMSTRING EXERCISE
AMONG SOCCER PLAYERS. International Journal of Sports Physiology and Performance (IJSPP) –
Accepted / in press.

Dalen-Lorentsen T, Bjørneboe J, Clarsen B, Vagle M, Fagerland MW, Andersen TE. (2020). Does load
management using the acute:chronic workload ratio prevent health problems? A cluster randomised
trial of 482 elite youth footballers of both sexes. Br J Sports Med 2020;0:1–8. doi:10.1136/bjsports-
2020-103003.

Dalen-Lorentsen T, Andersen Te, Bjørneboe J, Vagle M, Nordanger KM, Kleppen M, Fagerland MW, Clarsen
B. (2021). A cherry tree ripe for picking: The relationship between the acute:chronic workload ratio and
health problems. JOSPT, Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, https://www.jospt.org/doi/10.2519/jospt.2021.9893

 

Andre publikasjoner:

Vagle M. (2015, 11/11). Fysisk trener. Jeg mener Brann bør ansette en trener, og ikke en fysioterapeut!. https://www.ba.no/debatt/jeg-mener-at-brann-bor-ansette-en-trener-og-ikke-en-fysioterapeut/o/5-8-190851

Publikasjoner i Cristin