Marte Lilløy Aabø

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (B-271A)

Ansvarsområder

 • Ph.D-prosjekt: Does the functional split between purchasing and provision of municipal services impact prioritisation of care delivered to older people with MH/SUD? (2019-2022)

 

Medlem i: 

 • Ansatt som stipendiat i Senter for omsorgsforskning
 • Medlem av forskergruppen USN EldreForsk 
 • Medlem av forskerskolen PROFRES

Kompetanse

 • Avansert klinisk sykepleie (AKS)

CV

Arbeidserfaring:

 • 2019-               Stipendiat - USN Porsgrunn
 • 2021-2022       Sykepleier - Bamble kommune - hjemmesykepleie
 • 2019-2019       Spesialsykepleier - Skien kommune - Øyeblikkelig hjelp sengepost
 • 2017-2019       Sykepleierkonsulent - Oslo kommune - Bydel Østensjø - Innsatsteam
 • 2012-2017       Sykepleier - Oslo kommune - Bydel Østensjø - Hjemmesykepleie
 • 2008-2012       Assistent, spl.student, sykepleier - Skien kommune - Hjemmesykepleie

Utdanning:

 • Nå                   PhD programme in Person-Centred Healthcare - USN
 • 2018                Master i avansert klinisk sykepleie - Lovisenberg diakonale høgskole
 • 2012                Bachelor i sykepleie - Universitetet i Sørøst-Norge

Publikasjoner i Cristin