Marte Lilløy Aabø

Universitetslektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (L-121B)

Ansvarsområder

 • Ph.D-prosjekt: Does the functional split between purchasing and provision of municipal services impact prioritisation of care delivered to older people with MH/SUD? (2019-2024)

 

Tilknytning til: 

 • Senter for omsorgsforskning
 • USN EldreForsk 
 • Forskerskolen PROFRES

Kompetanse

 • Spesialist i klinisk allmennsykepleie (AKS)

CV

Arbeidserfaring:

 • 2023-              Universitetslektor - USN Porsgrunn
 • 2019-               Stipendiat - USN Porsgrunn
 • 2021-2022       Sykepleier - Bamble kommune - hjemmesykepleie
 • 2019-2019       Spesialsykepleier - Skien kommune - Øyeblikkelig hjelp sengepost
 • 2017-2019       Sykepleierkonsulent - Oslo kommune - Bydel Østensjø - Innsatsteam
 • 2012-2017       Sykepleier - Oslo kommune - Bydel Østensjø - Hjemmesykepleie
 • 2008-2012       Assistent, spl.student, sykepleier - Skien kommune - Hjemmesykepleie

Utdanning:

 • Nå                   PhD programme in Person-Centred Healthcare - USN
 • 2018                Master i avansert klinisk sykepleie - Lovisenberg diakonale høgskole
 • 2012                Bachelor i sykepleie - Universitetet i Sørøst-Norge

Publikasjoner i Cristin