Marte Søve Syverud

Marte Søve Syverud

Stipendiat
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3178)
Prosjekter: Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE) Learning Outcomes across Policy and Practice (LOaPP) ​Forskergrupper: Studies in Education Policy and Education Practice (SEPP) Nettverk for interasjonsanalyse (NIA) https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-6726-3815

CV

Utdanning:

  • PhD-kurs Vitenskapsteori, etikk og metodologi, USN, 2020
  • PhD-kurs Pedagogiske ressurser og læreprosesser, USN, 2020
  • PhD-kurs Systematic observation in educational research, UiS, 2019
  • PhD-kurs Kulturteori, USN, 2018
  • Master i pedagogikk og utdanningsledelse, HSN, 2017
  • Praktisk-pedagogisk utdanning, Høgskolen i Telemark, 2011
  • Bachelor i interkulturelle emner og historie, HIVE, 2008

Arbeid:

  • Universitetslektor, USN, 2017-2020
  • Lektor og seksjonskoordinator, Skien videregående skole, Telemark fylkeskommune, 2011-2018
  • Lærer, Gulset ungdomsskole, Skien kommune, 2009-2011