Marthe Lyngås Eklund

Marthe Lyngås Eklund

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4406)