Mehdi Gebreil Mousavi

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5372)

Ansvarsområder

  • Materialteknikk
  • Tilvikrningsteknikk
  • Bruddanalyse
  • Polymer og Kompositt

 


 

Kompetanse

Area of interests:
Advanced Materials, Nano Materials Philosophy and history Music and Art
Teaching areas:
Materials Science. Manufacturing tech. , Failure Analysis, Advanced Materials
Subject areas:
Physical metallurgy, Materials Sc. Manufacturing Tech. Failure Analysis and composites

CV

Education:
PhD Engineering in Materials Science Main Area: physical Metallurgy Thesis: Welding Metallurgy of Al- Alloys
Projects:
See CV