Mehdi Poornikoo

Mehdi Poornikoo

Stipendiat
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D2-102)