Mo Mansouri

Mo Mansouri

Professor II

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg ()