Mona-Lisa Angell

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold ()
Hvordan snakker foreldre og barnehagelærere sammen i foreldresamtaler i barnehager? Det søker Mona-Lisa Angell mer kunnskap om i sitt doktorgradsprosjekt hvor hun kombinerer videoobservasjon av foreldresamtaler med en analyse av den internasjonale forskningslitteraturen på feltet. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt via e-post: mona-lisa.angell@usn.no

Ansvarsområder

Mona-Lisa Angell arbeider med doktorgradsprosjektet "Foreldresamtaler i kulturelt mangfoldige barnehager i Norge". Foreldresamtalen er en viktig del av samarbeidet mellom foreldre og barnehagen, men en lite undersøkt praksis i norsk sammenheng. Målet er at studien skal generere ny kunnskap som kan brukes som utgangspunkt for refleksjon blant barnehagelærere med ansvar for foreldresamtaler og barnehagelærerstudenter som er under opplæring. 

Kompetanse

Mona-Lisa Angell er utdannet barnehagelærer med master i flerkulturell og internasjonal utdanning. Hun har undervist i barnehagelærerutdanningen i flere år og jobbet tidligere som ansvarlig redaktør i tidsskriftet Barnehagefolk og magasinet Verktøykassa. Angell har hatt en rekke barnehagerelaterte verv og blant annet vært leder for Foreldreutvalget for kommunale og private barnehager i Oslo.

CV

Publikasjoner

 

Angell, M.-L. (2019). Foreldreansvarets vilkår i Agderprosjektets førskoleopplegg. Pettersvold, M. & Østrem, S. (Red.). Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk. s. 208-234.

Angell, M.-L. (2014). Dancing the Tightropes: Rhizoanalysis revisited. Reconceptualizing Educational Research Methodology. Special issue, s. 76-87.

Angell, M.-L. (2011). Anerkjennelser av kultur i barnehager. I: A.M. Otterstad og J. Rhedding-Jones (red.) Barnehagepedagogiske diskurser. Oslo: Universitetsforlaget. s. 200- 214.

Hogsnes, H. D., Angell, M.-L. & Nordtømme, S. I. (2010). Barnehagens læringsliv: kritiske perspektiver.Bergen: Fagbokforlaget. 

Angell-Jacobsen, M.L. & Becher, A.A. (2007). Paradokser i strategier for sosial utjevning: Økt kartleggingspress lest i lys av postkolonialisme og privilegier’. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. 2: s. 49-62.