Monica Bjerklund

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (M-125)
Førsteamanuensis i funksjonshemming og inkludering ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Veileder ved Master i Samfunn og helse, masteroppgave. Emneansvar for Barn, unge og familier i risiko (bachelor barnevern) og Samfunn og helse B (bachelor vernepleie).

Kompetanse

 

24 års erfaring fra forskning, undervisning og ledelse i UH-sektoren, blant annet som dosent i spesialpedagogikk.

Forsker innen områdene psykososialt arbeid, folkehelse, familiemangfold, barn, unge, oppvekst og utdanning, pedagogikk, spesialpedagogikk,  urfolk, innvandring, migrasjon, minoriteter, mangfold, deltakelse, velferd, kvalitet i offentlige tjenester, systemrettet arbeid, barnevern og sosialt arbeid.

Publikasjoner

Bjerklund, M., & Åmot, I. (2023). Supporting Children’s Psychosocial Well-Being in Sámi ECECs. Barn – forskning om barn og barndom i Norden41(2–3). https://doi.org/10.23865/barn.v41.5481

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2023). Kulturell bærekraft - praksiser i samiske barnehager. Nordisk barnehageforskning, 19(3), 24–44. https://doi.org/10.23865/nbf.v19.333

Bjerklund, M. & Åmot, I. (2022). Language revitalization in Sami Early Childhood Education and Care institutions. Psykologi i kommunen nr. 4 2022. 

Bjerklund, M. & A mot, I. (2023). Outdoor activities and play in a psychosocial and cultural health prevention perspective. Publiseres i JCES-journal November 2023.

Bjerklund, M. & Åmot, I. (antatt). Sami rights and sustainability in Early Childhood Education and Care: Sustainability in everyday practices in ECECs in Norway. Routledge – publiseres 2023.

Bjerklund, Monica (2023). Bakkebyråkrater: førstelinja i samhandling med brukere i kriser. I Hauklien, Heidi & Lunner, Trond Erik (Red.): HVORDAN KOMMUNER TENKER. Politikk- og praksisnær forskning i kommunale virkeligheter. Universitetsforlaget. Hvordan kommuner tenker (universitetsforlaget.no)

Bjerklund, Monica 2021. «For at hun skal slippe å bli konfrontert med at ‘alle har en pappaʼ» Solomødres refleksjoner rundt åpenhet om bruk av donorassistert befruktning. Tidsskrift for velferdsforskning • pp 48 - 61 • 21 Desember 2021 • https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-04-04

Bjerklund, Monica 2021a. Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen. Psykologi i kommunen nr. 4 2021. Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen (utdanningsforskning.no)

Bjerklund, Monica, 2021b. Speiling og synliggjøring av familiemangfold i barnehagen - Nr 02 - 2021 - Norsk pedagogisk tidsskrift – Idunn Speiling og synliggjøring av familiemangfold i barnehagen | NPT (idunn.no)

Bjerklund, Monica. "Fordi han som donerte aldri vil bli en pappa". Tidsskrift for kjønnsforskning vol. 43, no. 1. «Fordi han som donerte aldri vil bli en pappa»: Definisjoner av egen familieform hos enslige kvinner som har fått barn ved hjelp av sædgiver: TFK: Vol 43, No 1 (idunn.no)

Bjerklund, Monica (2023). Solomødre og deres familieform. I Bjerklund, Monica og Vik, Nassira (red.): Familiemangfold og profesjonsutøvelse. Oslo: Universitetsforlaget. Fagfellevurdert antologi.

Bjerklund, Monica og Åmot, Ingvild (2021). Livsmestring i den samiske barnehagen. Nordisk Tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Bjerklund, Monica, 2019. Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom. I Lone, Arvid; Halvorsen, Terje Jostein (red.): Sosialpedagogiske perspektiver. Oslo: Universitetsforlaget.

Bjerklund, Monica, 2019. Systemrettet arbeid for å fremme kulturelt mangfold i barnehagen. I Bjerklund, Monica, Groven, Berit og Åmot, Invild (red.): PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Universitetsforlaget.

Holmen, Henriette og Bjerklund, Monica 2019. Ledelse av systemrettet arbeid i barnehagen. I Bjerklund, Monica, Groven, Berit & Åmot, Ingvild (red.) 2019, PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.  

Bjerklund, Monica, 2017. Diagnoser knyttet til atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser i barnehagealder. Muligheter, begrensninger og risiko. I: Tidlig innsats i tidlig barndom. Gyldendal Akademisk 201. ISBN 978-82-05- 49596-8. s. 168-185 

Søvde, Tordis Kristine; Bjerklund, Monica 2013. Medieundersøking av vald mellom unge jenter i Troms og Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013. ISBN 978-828104-235-3. s. 47-74.

Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Kristine. 2013. Vold og mestring blant unge jenter i Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 97882-8104-235-3. s. 14-46.

Publikasjoner i Cristin