Moses Deyegbe Kuvoame

Moses Deyegbe Kuvoame

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (N-214)
Kuvoame er sosiolog med PhD-grad fra Juridisk fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Han har forsket på marginalisert etnisk minoritetsungdom i rusmiljøer i Oslo og er faglig opptatt av temaer som oppvekst, marginalisering/utenforskap, psykisk helse, rusmisbruk, kriminalitet/vold og forebyggende og helsefremmende arbeid. Han jobbet flere år i Uteseksjonen i Oslo som driver rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant ungdom. Han var medlem i Rusreformutvalget, By - og levekårsutvalget, og Barneverninstitusjonsutvalget. Kuvoame driver frivillig organisasjonen Center for African Mental Health Promotion and Cultural Competence (CampCom).