Muhammad Tayyib

Muhammad Tayyib

Overingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G2-40)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner