Ole Melteig

Ole Melteig

Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
Campus Porsgrunn (A-198F)
Jeg underviser på linjen for maskinteknisk design ved campus Porsgrunn i emnene teknisk tegning, teknisk sikkerhet og vedlikehold, materialteknologi, entreprenørskap og studentbedrift. Jeg har også veildning i prosjektmetodikk, ingeniørpraksis og bachlorprosjekt.

Ansvarsområder

  • Undervisning
  • Veiledning
  • Bransjefagråd
  • 3D printing

Kompetanse

Mekaniske fag Sjøkrigsskolens marineingeniørlinje Bergen

Elektronikk Cand.scient. Instrumentering og måleteknikk ved Universitetet i Bergen

CV

Hjelpepleier ved All Saints Hospital Easbourne

EDB og ex. Phil Oslo

Verneplikt ved Hans Majestets Kongens Gardes musikkorps

Marineingeniørlinjen ved Sjøkrigsskolen

Maskinsjef på undervannsbåt

Fregattjeneste

Elektronikkstudie i Bergen

Forsker i Telenor

Daglig leder for salgskontor i Norge for Wandel & Goltermann

Adm.dir. kalibreringslaboratorium

 

Publikasjoner

Publikasjoner

Klausen, Andreas Tørdal, Sondre Sanden; Karimi, Hamid Reza; Robbersmyr, Kjell G; Jecmenica, Mladen; Melteig, Ole.
Mathematical Modeling and Numerical Optimization of Three Vehicle Crashes using a Single-Mass

Espen G.Lund, Mladen Jecmenica, Ole Melteig, Kjell G. Robbersmyr, Hamid Reza Karimi
Development  and validation of a nonlinear dynamic impact mode for a notch impact

Sondre Tørdal Sanden Tørdal, Andreas Clausen, Hamid Reza Karimi, Kjell G. Robbersmyr, Mladen Jecmenica Ole Melteig
An Aopplication of Image Processing in Vehicle Crash Motion Detetction from Highe Frame Rate Video

Espen G.Lund, Mladen Jecmenica, Kjell G. Robbersmyr, Hamid Reza Karimi and Ole Melteig
Energy analysis of a non-linear dynamic impact

Sondre  Sanden Tørdal, Andreas Klausen, Hamid Reza Karimi, Kjell G. Robbersmyr, Mladen Jecmenica and Ole Melteig
On detection of Yaw and Roll Angle Information for Vehichel Oblique Crash using Hough Transform

Andreas Klausen, Sondre Sanden Tørdal, Hamid Reza Karimi, Kjell G. Robbersmyr,Ole Melteig and  Mladen Jecmenica
Firfly Optimization  and Mathematical Modeling of av Vehicle Crash Test Basede on Single-Mass

Andreas Klausen, Sondre Sanden Tørdal, Hamid Reza Karimi, Kjell G. Robbbersmyr,  Mladen Jecemenica and Ole Melteig
Mathematical Modeling and Numerical Optimization of Three Vehicle Crashes using a Sigle-Mass Lumped Parameter Model

Bjarne E. Helvik, Ole Melteig, Leif Morland
The Synthesized Traffic Generator; Objectives, Design and Capabilities

Eliot Jensen, Karl Kilvik, Ole Melteig and Terje Ormhaug
Procedure for acceptance test of capacity and overload controll in ITT 1240

 

Publikasjoner i Cristin