Ommund Carsten Vareberg

Ommund Carsten Vareberg

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (5604)

Publikasjoner

Vareberg, Ommund Carsten. (2018). Samarbeid og sekvensialitet – transmedial koherens i fem pedagogiske tekstsystemer for norskfaget på Vg1 (doktoravhandling). Universitetet i Oslo. [Last ned pdf]