Øyvind Støren

Øyvind Støren

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-253)

Publikasjoner i Cristin