Paal Are Solberg

Paal Are Solberg

Personvernombud
Direktør fellestjenester
Campus Porsgrunn (A-157E)
Personvernombudet gir råd og veiledning i personvernspørsmål og kontrollerer at regelverket følges ved USN.

Kompetanse

Juss & IT

CV

https://www.linkedin.com/in/psolberg/