Randi Kristin Sandbakk

Randi Kristin Sandbakk

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (L-118B)

Kompetanse

Bachelor i Sykepleie

Tverrfaglig veiledning

Master i klinisk helsearbeid med spesialisering i Geriatri.