Randi Sigurdsen

Randi Sigurdsen

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn ()