Reidun Larsen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C3-16)

Ansvarsområder

Emneansvar Barns utvikling, lek og læring 1 og 2 v/barnehagelærerutdanningen

Faglærer i pedagogikk v/barnehagelærerutdanningen

Etter- og videreutdanningsoppdrag

Forskningsprosjekter relatert til Barns overganger (bhg, skole/SFO), Kunnskapsutvikling vedrørende ett- og toåringer, Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid og Profesjonsinnretning.

 

Deltar i:

Forskergruppen Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæring

Forskergruppen Utdanning for praksisfellesskap

Kompetanse

Småbarnspedagogikk

Overganger til-, i- og fra barnehagen

Utdanningskvalitet

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage

Publikasjoner

Publisert i: Cristin