Reidun Mangrud

Kommunikasjons- og markedsdirektør
Avdeling for kommunikasjon og marked
Campus Vestfold (G4-31C)

Ansvarsområder

  • Følge opp USNs kommunikasjonsstrategi og andre strategiske planer
  • Redaktøransvar for USNs nettsider
  • Leder for kommunikasjonsavdelingen

Kompetanse

  • Strategisk kommunikasjon
  • Internkommunikasjon
  • Krisekommunikasjon

 

CV

Utdannelse: 
Cand philol med hovedfag i nordisk språk og litteratur
Mastergrad i samfunnssikkerhet og kriseledelse

Arbeidserfaring:
Kommunikasjonssjef hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Kommunikasjonsdirektør i Direktoratet for naturforvaltning
Informasjonsleder for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, NTNU
Informasjonsrådgiver på Rikshospitalet