Richard Reinsberg

Universitetslektor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-116)
Richard er Universitetslektor ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge. Han har sitt kompetansefelt innen markedsføring, merkevarebygging, strategi og strategisk innovasjon med lang erfaring som leder i næringslivet (nasjonalt og internasjonalt) før han startet ved USN. Richard er en del av forskergruppen Digital Transformasjon. Richard sin doktorgradsforskning handler om å se på effektene fra digitale plattformer på varehandel, både blant eksisterende netthandel, men også på fysisk handel. Avhandlingsarbeidet er en del av et større forskningsprosjekt, Vivant Digital, som i tillegg til å forske på plattformer også har initiert og utviklet konkrete innovasjonstiltak i varehandelen, utviklet en digitaliseringsskole for å bygge kunnskap og kompetanse hos ansatte i varehandelen, samt undersøkt grunnlaget for å etablere en regional klynge for netthandel.

Ansvarsområder

Undervisning/emneansvar

  • Markedsføringsledelse (2022-)
  • Internship (2024-)
  • Etikk og Samfunnsansvar (2023)
  • Digitaliseringsskolen for varehandel (2019-2021)
  • Strategisk Ledelse (2018-2019)

 

Komitéarbeid og utvalg

  • PhD-programstyre for Marketing Management, tillitsvalgt for studentene (2019-2021).
  • Evaluering av doktorgradsutdanningen ved USN (2019-2020).

 

Forskningsarbeid

  • Vivant Digital (2019-2023), leder av arbeidspakke 1 (WP1).
  • DISRE - Data Driven Innovation in Specialized Retail Ecosystems (2020-)
  • CoTecH - Co-created Health Technology (2024-)

Kompetanse

Se: https://www.linkedin.com/in/richardreinsberg/

Publikasjoner i Cristin