Richard Reinsberg

Stipendiat

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-122)
Richard er PhD-stipendiat ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge. Han har sitt kompetansefelt innen markedsføring, merkevarebygging, strategi og strategisk innovasjon med lang erfaring som leder i næringslivet, både nasjonalt og internasjonalt. Richard er en del av forskergruppen Digital Transformation. Richard sitt avhandlingsarbeid handler om å se på effektene fra digitale plattformer på varehandel, både blant eksisterende netthandel, men også på fysisk handel. Avhandlingsarbeidet er en del av et større forskningsprosjekt, Vivant Digital, som i tillegg til å forske på plattformer også skal initiere og utvikle konkrete innovasjonstiltak i varehandelen, utvikle en digitaliseringsskole for å bygge kunnskap og kompetanse hos ansatte i varehandelen, samt etablere en regional klynge for netthandel.

Ansvarsområder

  • Foreleser i Strategisk Ledelse (STR2000), inkludert forelesning, veiledning og sensur (2018-2019).
  • Medlem av PhD-programstyret for Marketing Management som tillitsvalgt for studentene (2019-2021).
  • Medlem av komité for evaluering av doktorgradsutdanningen ved USN (2019-2020).
  • Ansvar for arbeidspakke 1 (WP1) i prosjektet Digital Vivant (2019-).

Kompetanse

Se: https://www.linkedin.com/in/richardreinsberg/

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin