Rønnaug Sørensen

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Vestfold (C2-21)
Førstelektor i samfunnsfag. Utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo i 1990. Mellomfag i kriminologi som støttefag. Hun har blant annet forsket på seksuell trakassering, tv-serien SKAM, kjønn i barnehagen og forebyggende helsearbeid. Underviser i samfunnsfag i lærerutdanningen og veileder master oppgaver. Arbeider nå med særlig fokus på "Demokrati og medborgerskap" og "Livsmestring og folkehelse" i den nye lærerutdanningen. Underviser bla i emne 7: Kropp, ulikhet og livsmestring (MG1S7). Forskergrupper: 1. Samfunnsfagdidaktikk, Institutt for Kultur, Religion og Samfunnsfag. Leder Kristin Gregers Eriksen (aktiv). 2. Begynneropplæring. Leder Bjarne Isaksen(aktiv) 3. Prosjektet 'Kompetanse for mangfold i Vestfold og Buskerud 2017/2018.(avsluttet) 4. Prosjekt Diku: deltaker i " Studentdrevet forskningsarbeid gjennom profesjonsrettede undervisningsgrupper" (SFPU). (aktiv)

Ansvarsområder

 

Kompetanse

 • Integrering og mangfold
 • Livsmestring og folkehelse
 • Seksuelt medborgerskap
 • Kjønnsforskning
 • Ledelse i barnehagen
 • Barne- og ungdomsforskning
 • Seksualitet, kropp og identitet
 • Seksuell trakassering 
 • hersketeknikker i Barnehage og Skole
 • Pierre Bourdieu
 • Axel Honneth
 • Frigga Haug

For mer informasjon om hva jeg driver med se Crisin: https://app.cristin.no/search.jsf?t=r%C3%B8nnaug%20S%C3%B8rensen

 

 

CV

1983 – 1990: Cand.Sociol. Hovedfag i sosiologi, Universitetet i Oslo

1992  -1993: Kurslederkurs i kommunikasjon, Anne Dickson. Kvinneuniversitetet på Løten.                                             

1997: Kurs i klinisk kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

2001: Kurs i prosjektarbeid, Høgskolen i Vestfold

2016: Språkkurs i engelsk, University of Winchester

2017-2019: Toårig førstelektorprogram, USN.

2018: Ph.D-kurs i vitenskapsteori. USN.

2018: Ph.D-kurs i universitetspedagogikk, USN.

Publikasjoner

 • "Pierre Bourdieu,#metoo og strukturperspektivets revasje".med Rune Åkvik Nilsen. http://praktiskegrunde.dk/2021/praktiskegrunde(2021-1f)soerensen-nilsen.pdf
 • «Plutselig ble vi venner». Fagartikkel. Medforfatter Thorleif Bugge. Tidsskriftet Kult, nr. 2-2019, Barndom.Medredaktør og forfatter. Redaksjonell vurdering
 • "Hvorfor er den maskuline dominansen så seiglivet? SKAM og den mangelfulle seksualundervisningen i norsk skole". Paper presentert på Sosiologforeningens vinterseminar, februar 2019 (sammen med Rune Åkvik Nilsen)
 • «Hvordan bruke dramaserien SKAM i samfunnsfagundervisning» OG «Hvordan kan samfunnsfagene fornye seksualundervisningen i skolen?»Presentasjon av artikkel. Presentasjon av undervisningopplegg. Medforfatter Trude Pettersson.
 • "Undervisning om og kompetanse i vanskelige tema: skam, vold og seksualitet". Samfunnsfagkonferansen i Drammen USN november 2018 .Paper
 • "Pierre Bourdieu og den maskuline dominans: Spenninger mellom strukturer og aktører i TV-serien SKAM". Paper presentert på Sosiologforeningens vinterseminar, februar 2018 (sammen med Rune Åkvik Nilsen)
 • "Jentefellesskapet i SKAM". I Lindther, Synnøve Skarsbø og Dag Skarstein (Red, 2018): Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver. Fagbokforlaget. Nivå 1 artikkel Både fagfellevurdering og redaksjonell vurdering.
 • "Seksuell trakassering verdighet og SKAM".I Stenstad , Ådne Valen og Ingrid Christensen (Red, 2019)Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn | Nordic Open Access Scholarly PublishingCappelen.   Nivå 1, artikkel. Fagfellevurdering og redaksjonell vurdering.
 • Mer jentesnakk. Pedagogisk metodebok. Medforfattere Astrid Henriksen og Heidi Thommesen. (2009) Korus - Sør. Forfatter av over 50%
 • "Gutters kollektive pornobruk- og jenters individuelle erfaringer". Medforfatter Willy Aagre. NIKKmagasin 2/2006, Unge,Køn og pornografi i Norden.Populærvitenskapelig artikkel.
 • Sosial kompetanse og kjønn i barnehagen med vekt på på menn og gutter.Barne og familiedepartementet. (2008) Rapport.
 • Menn i barnehagen-kjønn i spagaten?Barne og familedepartementet (2005). Rapport.
 • ”Do colours have gender?- Doing Bourdieu in preschool”. Honoring the Child, Honoring Equity 7CEIEC Annual Conference 2007. Melbourne univerity. Australia.Paper. Fagfellevurdert.
 • What is a houswife?” EECERA Stavanger, Norway 2008. Paper. Fagfellevurdert.
 • “What is a housewife”: Doing Bourdieu in Kindergarden".Nordic Sociological Conferense. Universitetet i Oslo 2011. Paper.Fagfellevurdert.
 • "Det går på verdigheten løs!". I Marianne Brandtsæther og Karin Widerberg (Red,1992), Sex i arbeid(et). Tiden Norsk forlag. Fagfellevurdert artikkel.
 • Det går på verdigheten løs! Hovedfagsoppgave (1990), Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo.

Publikasjoner i Cristin