Rosa Manzo

Rosa Manzo

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike ()

Publikasjoner

Nordic Journal of International Law 91 (2022) 533–540

Publikasjoner i Cristin