Rune Christiansen

Rune Christiansen

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø (2-343)