Rut Berle

Prosjektleder

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Team Etter- og videreutdanning HIU
Campus Vestfold (C3-3)
Leder arbeidet med etterutdanningssatsningen "ReKomp" i forbindelse med ny strategi for kompetanseutvikling i Barnehagen: Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022. Dette er en regional ordning hvor barnehageeiere-, og nettverk av barnehageeiere samarbeider om utvikligsarbeid med Universitets- og Høgskolesektoren om etterudanning basert på felles definerte lokale behov. Kompetanse- og interessefelt er kvalitet og kompetanse i barnehagen.

Ansvarsområder

Kompetanse

Bachelor i Førskolelærer

Master i Barnehagepedagogikk og Profesjonskunnskap Masteroppgave i Barnehagepedagogikk og Profesjonskunnskap «Barnehagelæreres kvalitets- og meningsskaping etter ECERS kvalitetskartlegging» i tilknytning til GoBan (Gode barnehager i Norge). 

Masteremner i spesialpedagogikk

Phd-emne i applied cognitive theory tilknyttet phd-programmet; Pedres ved USN. Med fokus på å begripe begreper om kvalitet i barnehagen.

Lang erfaring fra Barnehage

Publikasjoner