Sabine Gehring

Universitetslektor / Programansvarlig
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (M-118)
Jeg er universitetslektor i vernepleie med hovedvekt på områdene kognisjon, kommunikasjon, språk og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Jeg har lang erfaring fra arbeid med mennesker som kommuniserer på andre måter enn med tale. Mitt interessefelt er kognitiv og kommunikativ tilgjengelighet og muligheter for tilrettelegging for dette i alle sammenhenger. I masteroppgaven min har jeg undersøkt pedagogers rolle som kommunikasjonspartnere for barn som lærer å bruke ASK. Bildestøtte og bruk av tekniske hjelpemidler til kommunikasjon er områder der jeg har høy kompetanse.

Ansvarsområder

Kompetanse

2022-01 - 2022-06 USN 
Universitets- og høyskolepedagogikk

2013-08 ‑ 2017-05 Høgskolen i Lillehammer
Master i spesialpedagogikk: Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker

2008-09 ‑ 2009-06 Høgskolen i Vestfold
ASK-studiet, modul 1

2002-08 ‑ 2002-12 Universitetet i Oslo
Spesialpedagogikk, grunnfag

1998-08 ‑ 2001-06 Høgskolen i Telemark
Vernepleie

CV

 

2018-03 - d. d. Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetslektor Institutt for helse-, sosial og velferdsfag, BA i vernepleie

2008-01 ‑ 2018-03 NAV Hjelpemiddelsentral Telemark
Rådgiver formidling kommunikasjon, kognisjon, hørsel

2012-05 ‑ 2012-12 Signo skole- og kompetansesenter
Spesialpedagogisk rådgiver, vikariat

2011-04 ‑ 2018-03 Høgskolen i Telemark og Fagskolen AOF
Foreleser, dagskurs innen alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

2007-08 ‑ 2007-12 Porsgrunn kommune, Junoveien botiltak
Miljøterapeut med fagkoordinatoransvar, vikariat

2004-01 ‑ 2007-07 Signo kompetanse- og skolesenter
Miljøterapeut

2002-02 ‑ 2004-03 Porsgrunn kommune, Gartnerløkka dagsenter
Vernepleier, gruppeleder for teamet rundt brukere med multifunksjonshemming