Sanda Knutson

Seniorrådgiver
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Adm, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Campus Vestfold (B2-44)

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Master i organisasjon og ledelse: strategisk HR-ledelse (NTNU)
 • Bachelor i sosiologi
 • Konflikthåndtering i arbeidsliv
 • Kommunikasjon, digitale media
 • Endringsprosesser i organisasjon
 • Endringer i organisasjoner
 • HR
 • Kompetansemegling
 • Prosjektledelse

Erfaren prosjektleder med ansvar for stor prosjektportefølje

 • Prosjektplanlegging
 • Teamledelse
 • Risikostyring
 • Kommunikasjonsevner
 • Budsjettstyring
 • Konflikthåndtering
 • Milepælplanlegging
 • Tidsstyring
 • Endringshåndtering

Nettverksbygging (samarbeid med bedrifter, klynger og forskningssentre)

 • Relasjonsbygging
 • Strategisk nettverksutvikling
 • Arrangementsledelse

Bred kunnskap innen virkemiddelapparatet (NFR, OFF, EU programmer)

 • Solid forståelse av virkemiddelapparatets strategiske mål
 • Ommfattende kunnskap om ulike økonomiske støtteordninger tilgengelige for bedrifter og prosjekter
 • Evne til å utføre grundige markedsanalyser for å vurdere relevansen og effekten av tilgjengelige virkemidler

 

Publikasjoner

Imset, M., Haavardtun, P., Knutson, S., Tannum, M. S., & Aamaas, P. (2018, June). Initiating a Living Lab for autonomous ferries using stakeholder analysis. In ISPIM Innovation Symposium (pp. 1-10). The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM)

Publikasjoner i Cristin