Sigrid Storhaug Gran

Sigrid Storhaug Gran

Seniorkonsulent
Avdeling for campusforvaltning
Seksjon for service og tjenester
Campus Vestfold (E1-15)

Ansvarsområder

  • Administrativ og praktisk støtte for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN)
  • Kontaktperson for campusstyret Vestfold og Ringerike
  • SDSNs nettside (sdsn.no) og sosiale medier
  • Opplæring av tillitsvalgte i SDSN 
  • Teknisk bistand ved studentvalg
  • Koordinere studentorganisasjoner på campus (lederforum for studentorganisasjonene)