Siv Svendsen

Universitetslektor/Faggruppeleder

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Porsgrunn (D-3155)
Universitetslektor i matematikkdidaktikk Faggruppeleder

Ansvarsområder

- Masteremner i Begynneropplæring.

- Matematikk på BLU og MGLU 1-7.