Solveig Osland Sandvik

Solveig Osland Sandvik

Universitetslektor / Programkoordinator

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-36)

Ansvarsområder

  • Programkoordinator master i jordmorfag

 

  • Programkoordinator EVU