Solveig Ragnhild Brandal

Universitetslektor i norsk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (C3-17)
Fagfeltet mitt er nordisk språk og litteratur. Eg arbeider mest med litterær sakprosa: Reiseforteljingar, litterær journalistikk, forteljande dokumetar. Medlem i forskingsgruppe med tema Litteratur og film.

Ansvarsområder

Programleiar Bachelor i språk og litteratur

 

Publikasjoner

Literary Journalist as Woman Traveler: The Legacy of Harem Literature in The Bookseller of Kabul. Literary Journalism Studies 2018 ;Volum 10.(2) s. 114-136

Jomfru Maria: Legender frå mellomalderen (2004). Verbum forlag