Steinar Aasnæss

Førstelektor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 430)

Ansvarsområder

 • Campus kontakt for Campus Ringerike 
 • Underviser i samfunnsøkonoimi, MIKRO og MAKRO økonomi
 • Campus overgripende emneansvarlig 
 • Veiledning bachelor- og master oppgaver 
 • Medlem av forskergruppe for økonomisk analyse 
 • Medlem i ledergruppen for Luna - Arena for næringsutvikling og vekst 
 • Utvikling og drift av Vekstbarometer 

Kompetanse

 • Regional utvikling og analyse

CV

Utdanning:

 • Pedagogikk utdanning ved USN, 30 studiepoeng
 • Personal og kompetanseledelse SLHK, 15 studiepoeng
 • Sosialøkonomisk embetseksamen med spesialisering i transport og regional økonomi, UiO (Universitetet i Oslo)
 • Befalsskolen for feltartilleriet   

Relevant arbeidserfaring

 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Førstelektor (2021 - d.d)
 • Universitetslektor (2015 - 2021)
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt, (STAMI) 
  •    Avdelingsdirektør, Leder for Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og Helse, (NOA) (2006 – 2015)
  •    Sekretariatsleder, Idébanken Inkluderende arbeidsliv (1999 – 2006
 • Trygdeetaten i Buskerud   
  • ​ Rådgiver, Ringerike trygdekontor (1998 - 1999)
  •  Rådgiver, Fylkestrygdekontoret i Buskerud (1997 – 1998)
  • Trygdesjef, Modum trygdekontor (1996 – 1997)               

Publikasjoner

Aasnæss, Steinar og Fredriksen, Jan Ivar (2019): Vekstbarometeret: Dynamisk perspektiv på bærekraftig vekst Magma nr. 5/2019

Ahmed Salah Uddin, Aasnæss Steinar, Dalipi, Fisnik og Hesten Knut Johan (2019): Analytics-Driven Digital Platform for Regional Growth and Development: A Case Study from Norway, International Academy, Research and Industry Association (IARIA). 

Ahmed Salah Uddin, Aasnæss Steinar og Dalipi, Fisnik (2019): Open Data Based Digital Platform for Regional Growth and Development in Norway: A Heuristic Evaluation of the User Interface. International Journal on Advances in Software 2019 vol. 12

Foldspang, Lars, Aasnæss, Steinar m.fl. (2011) Measuring Work Well-Being and Productivity in the Nordic Countries – A manual. TemaNord 2011:569. Nordic Council of Ministers

Foldspang, Lars, Aasnæss, Steinar m.fl. (2011)  Working environment and productivity. A register-based analysis of Nordic enterprises TemaNord 2014:546. Nordic Council of Ministers

Lie, Arve, Aasnæss, Steinar m.fl. (2005): Inkluderende arbeidsliv. Hva karakteriserer de gode virksomhetene?  STAMI – Rapport nr. 7 2005

 Aasnæss, Steinar; Grønseth, Bjørn Ove; Gjerdalen, Kjetil (2016) Ringeriksregionen rigget for vekst: Regionale investeringer, Ringeriksbanen og ny E16, Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;5, Research report, 2016-09-20