Stian Sundell Torjussen

Timelærer

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

Kompetanse

Undervisning:

  • KRLE i grunnskolelærerutdanningen
  • SRLE og Interkulturell kompetanse i barnehagelærerutdanningen
  • Pedagogikk og elevkunnskap (PEL)

Forskningsinteresser:

  • Gresk religion
  • Orfisme
  • Religion og populærkultur
  • Nypaganisme og nyreligiøsitet

CV

Utdanning:

Ph.d. i humanistiske studier, Universitetet i Tromsø, disputerte 2009. Avhandling: Metamorphoses of Myth. A Study of the "Orphic" Gold Tablets and the Derveni Papyrus. En studie av noen av de viktigste kildene til orfismen fra klassisk/tidlig hellenistisk periode.

Hovedfag i Religionshistorie, Universitetet i Oslo, 2002. Hovedfagsoppgave: Den orfiske skapelsen i Derveni-papyrusen. Et bidrag til kritikk av mythos/logos dikotomien. Tekststudie av Derveni-papyrusen med oversettelse av hele teksten til norsk.

Cand. philol.-graden består i tillegg av mellomfag i Historie, semesteremne i gresk og programmering (SQL og Java). 

Publikasjoner

Se liste over publikasjoner og formidlingsbidrag i Cristin: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=56416

Publikasjoner i Cristin