Stine Bergman Olsson

Seniorrådgiver
Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

Jeg jobber som seniorrådgiver i Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDu). Hovedområdene i min stilling er:

 • SI PASS læringsfasilitering
 • Studentmentor
 • Forskningsprosjektet LOS (læring og samarbeid - studenmentorers erfaringer)

Kompetanse

Jeg har tidligere jobbet på institutt- og fakultetsnivå ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og ved Høyskolen i Sørøst-Norge, og har erfaring som studieveileder, seniorrådgiver, fakultetsdirektør og seksjonssjef. I disse stillingene har jeg deltatt i og ledet utviklingsprosesser som etablering av alumninettverk, akkrediteringsprosesser, implementering av nasjonalt kvalifikasjonrammeverk, utarbeidselse av kvalitetssystem for utdanning, innføring av roller i kvalitetsarbeidet, opplæring av emneansvarlige, programkoordinatorer, studieveiledere og ledergrupper, universitetsakkreditering, NOKUT tilsyn og læringsmiljøtiltak rettet mot førsteårsstudentene.

I dag jobber jeg i eDu med å utviklie og implementere "SI PASS læringsfasilitaror" ved USN. Dette er et opplæringsprogram og samarbeidsnettverk for erfarne studenter (studentmentorer) som ansettes for å fasilitere studentaktiv læring både digitalt og fysisk i studiegrupper i emner. Jeg jobber også i forskningsprosjektet LOS (læring og samarbeid - studentmentorers erfaringer) som startet opp høsten 2020.

CV

 • Seniorrådgiver i Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (USN) 2021-
 • Seniorrådgiver i stab i Avdeling for utdanning og studiekvalitet (USN) 2019 - 2021
 • Seksjonssjef for seksjon for studiekvalitet og analyse (USN) 2017-2019
 • Fakultetsdirektør ved Handelshøyskolen (USN) 2016-2017
 • Fakultetsrådgiver ved Handelshøyskolen (HSN) 2011-2016
 • Rådgiver Samunnsvitenskapelige fakultet (UIB) 2008-2011
 • Studieveileder Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UIO) 2006-2008
 • Hovedfag i samfunnsgeografi  fra UiO - politisk geografi - demokratiseringsprosessen i Mali 2003