Sven Arntzen

Professor Emeritus
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø (5-318)
Professor i praktisk filosofi

Ansvarsområder

 • Etisk teori
 • Forskningsetikk - anvendt etikk
 • Miljøfilosofi og -etikk
 • Filosofihistorie
 • Idéhistorie

 

 

Kompetanse

 • Etisk teori
 • Forskningsetikk - anvendt etikk
 • Miljøfilosofi og -etikk
 • Rettsfilosofi
 • Politisk filosofi
 • Filosofihistorie
 • Idéhistorie

Publikasjoner

Bøker:

Immanuel Kants Metaphysik der Sitten – oversetter (m. Øystein Skar, UiO) og redaktør: Immanuel Kant, Moralens metafysikk, Oslo: Vidarforlaget/Solum Bokvennen, 2023:

Fornuft – person – stat. Immanuel Kants rettsfilosofi og politiske filosofi, Oslo Vidarforlaget, 2020.

Humans in the Land: the Ethics and Aesthetics of the Cultural Landscape, Oslo: Unipub, 2008 - redaktør (med Emily Brady, University of Edinburgh).

Hvor kommer idéhistorien fra? Tematiske og teoretiske brytninger i idéhistoriefaget, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2003 - redaktør (m. Otto M. Christensen).

Artikler/bokkapitler:

«Innledning til oversettelsen», i Immanuel Kant, Moralens metafysikk (Oslo: Solum Bokvennen) – under publisering.

“The Criterion of Right Action in Kant’s Rechtslehre”, in Beatrix Himmelmann & Camilla Serck-Hansen (red.), The Court of Reason – Proceedings of 13th International Kant Congress (Berlin: Walter de Gruyter, 2021).

“Ett dukkehjem – to moraler”, i Roxana-Ema Dreve, Raluca-Daniela Duivea, Raluca Pop, Fartein Th. Øverland (red.), A Lifetime Dedicated to Norwegian Language and Literature. Papers in Honour of Professor Sandra Tomescu Baciu (Cluj-Napoca, Romania: Presa Universitară Clujeană, 2021).

“Verdighet og selvbestemmelse – en aktørbasert forestilling om menneskeverdet”, i Å. Valen-Sendstad & I. R. Christensen (eds.), Menneskeverd – en utfordring for skole og samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019: Kap. 8, s. 191–213.

“Hvordan er det mulig å ha en gjenstand som sin? – ’Deduksjon’ i Kants Rettslære”, i Anita Leirfall & Tor Sandmel (red.), Enhet i mangfold. Festskrift til Johan Arnt Myrstad i anledning 60-årsdagen, Oslo: Unipub, 2009.

“Introduction: Environmental Philosophy and Cultural Landscape”, in Arntzen/Brady, Humans in the Land: the Ethics and Aesthetics of the Cultural Landscape, Oslo: Unipub, 2008 (med Emily Brady).

“The Complex Cultural Landscape: Humans and the Land, Preservation and Change”, in Arntzen/Brady, Humans in the Land: the Ethics and Aesthetics of the Cultural Landscape, Oslo: Unipub, 2008.

“Kant on the Moral Conditions of Law: Between Natural Law and Legal Positivism”, in Valerio Rohden, Ricardo R. Terra, Guido A. de Almeida, Margit Ruffing (eds.), Proceedings of the 10th International Kant Congress – Recht und Frieden in der Philosophie Kants, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2008.

”Maan viljeleminen ja sen esteettinen arvostaminen – yhteensovittamattomat näkökulmat?” [“Bruk og estetisk opplevelse – uforenlige tilnærmelser til landskapet?], i Liisa Heikkilä-Palo & Yrjö Sepänmaa (eds.), Pellossa perihopeat [Fields are the Family Silver], Julkaisuvuosi, Finland: Maahenki Oy, 2005.

“Whose City, Whose Environment? Self-determination, Ethics and the Urban Environment,” i Virve Sarapik et al. (eds.), Place and Location III, Tallinn: Eesti Kunstakadeemia – Underi ja Tuglase Kirjanduskesus, 2003.

“Hvor kommer idéhistorien fra?”, innledningskapittel, i Arntzen/Christensen (red.), Hvor kommer idéhistorien fra? Tematiske og teoretiske brytninger i idéhistoriefaget, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2003 – Otto Christensen.

“Arthur O. Lovejoy og idéhistorien”, i Arntzen/Christensen (red.), Hvor kommer idéhistorien fra? Tematiske og teoretiske brytninger i idéhistoriefaget, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2003.

Overs., A.O. Lovejoy, “Studiet av idéhistorien” [“The Study of the History of Ideas”], i Arntzen/Christensen (red.), Hvor kommer idéhistorien fra? Tematiske og teoretiske brytninger i idéhistoriefaget, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2003.

 “Landscape and Meaning: The Immaterial Dimension of Environmental Preservation,” i Gary Backhaus and John Murungi (red.), Tensional Landscapes: The Dynamics of Boundaries and Placements, Lanham, Md: Lexington Books, 2003.

“Cultural Landscape and Approaches to Nature – Ecophilosophical Perspectives,” with abstract in Estonian, i Virve Sarapik, Kadri Tüür, Mari Laanemets (eds.), Place and Location II, Tallinn: Eesti Kunstakadeemia – Underi ja Tuglase Kirjanduskesus, 2002, s. 27-50.

“Freedom in Kant’s Philosophy of Law,” in Volker Gerhardt, Rolf Horstmann, Ralph Schumacher (red.), Kant und die Berliner Aufklärung, Vol. IV, Berlin:  Walter de Gruyter, 2001.

“Integrity and Uses of Nature,” Global Bioethics 14 (2001), s. 67-75.

“¿Haciéndole un bien a la naturaleza?  Ecofilosofia y la etica de la restauración ecológica” [“Å gjøre godt mot naturen? Økofilosofi og den økologiske restaurerings etikk”] (overs. Alejandro Tomasini), i Teresa Kwiatkowska & Ricardo López Wilchis (red.), Ingenieria Genética y Ambiental: Problemas filosóficos y sociales de la biotecnologia. [Genetic and Environmental Engineering: Philosophical and Social Problems of Biotechnology], Plaza y Valdés, Mexico, 2000, s. 221-34.

 “Is Presocratic Philosophy of Nature a Source of Man-Nature Dualism?” i Boudouris, K. & Kalimitzis K. (red.), Philosophy and Ecology, Vol. II, Athens:  Ionia Publications, 1999, s. 22-31.

“Natural Beauty, Ethics and Conceptions of Nature,” Filozofski vestnik XX (2/1999) – XIV ICA Supplement), s. 291-301.

“Kant on Duty to Oneself and Resistance to Political Authority,” Journal of the History of Philosophy XXXIV (1996), s. 409-424.

“Kant’s Denial of Absolute Sovereignty,” Pacific Philosophical Quarterly 76 (1995), s. 1-16.

“Kant on Willing a Maxim as a Universal Law,” in G. Funke (red.), Akten des Siebenten Internationalen Kant-Kongresses, II, 1 (Bonn: Bouvier Verlag, 1991), s. 265-75.

Bokomtaler:

Lesley Head, Katarina Saltzman, Gunnhild Setten, Marie Stenseke (eds.), Nature, Temporality and Environmental Management. Scandinavian and Australian Perspectives on Peoples and Landscapes (London: Routledge, 2017), i Norwegian Journal of Geography 71/5 (2017), pp. 315-16.

Horst Gronke, Thomas Meyer, Barbara Neisser (red.), Antisemitismus bei Kant und anderen Denkern der Aufklärung (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2001), i Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 22 (2003), No. 1.