Synnøve Gaustadnes

Studeveileder
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Adm, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Drammen (4310)
Studieveileder for masterprogram på fakultetet for helse- og sosialvitenskap, campus Drammen

Ansvarsområder

Master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS)

Master i klinisk helsearbeid (4 studieretninger)

Tverrfaglig videreutdanning i Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

 

Arbeidsoppgaver:

  • Administrativ oppfølging av studenter
  • Tilrettelegging av studieløp
  • Innpass av annen utdanning og emnefritak
  • Studiesamtaler
  • Oppfølging av studier, studieplaner og emneplaner i Fellessystemet
  • Administrativ støtte til fagmiljøene i studieprogrammene