Tania Marcelle Olsen

Seksjonssjef

Avdeling for kommunikasjon og marked
Seksjon for profilering og studentrekruttering
Campus Vestfold (C3-1)

Ansvarsområder

  • Leder for seksjon for profilering og studentrekruttering
  • Utarbeide og følge opp USNs strategi for posisjonering og markedsføring av studietilbud
  • Utarbeide kommunikasjons- og kampanjestrategier,
  • Gjennomføre og følge opp markedsanalyse og – undersøkelser
  • Operativt ansvar for organisering og gjennomføring av kommunikasjons- og markedsrelaterte prosjekter/tiltak
    på tvers av fakultet og campuser
  • Lede kommunikasjonsteam for fakultetene

Kompetanse


Kommunikasjon - strategisk og operativ, omdømmebygging, forskningsformidling, studentrekruttering
Undervisningsområder:
Kriseberedskap, serviceutvikling