Tao Dong

Professor
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G2-19)

Ansvarsområder

Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS-pasienter i kommunene (Project No.:285575)

En ny type Li-O2 Batteri med lavt overpotensiale og langt “cycle life” (Project No.: 282494)

Sino-Norwegian partnership on industry-applied micro and nanotechnology for water safety monitoring and welfare applications (Project No.: 276650)

Biologisk Vannalarmsystem for å styrke offentlig vannkvalitetsstyring (Project No.: 273869)

Disruptiv Innovasjon for Vannovervåking - Forbedring i Styringen av Vannkvalitet (Project No.: 272037)

SENS-U: Et nytt og tidsbesparende produkt for prøvetaking og analyse av urin i bleie (Project No.: 268481)

Smart-tøy for eldreomsorg: Oppfølging av fysiske aktiviteter og overvåkning av fysiologisk status i sanntid (Project No.: 260586)

Thermohydraulic investigation on the constructal design of micro/nano heat transfer enhancement for high-efficient thermal energy systems (Project No.: 251129/O30)

Analyse av biomarkører i urin med et avansert kolorimetrisk biosensorinnlegg (Project No.: 255893)

Mikro/nano-strukturerte overflater for insitu evaporeringskjøling ved krevende (Project No.: 258902)

Papirbasert kolorimetrisk sensorsystem med integrert polymer-lyskilder og -detektorer for kvantitativ deteksjon av biomarkører i spytt (Project No.: 249017)

Biological Water Alarm System (BiWAS) for protection of urban drinking water infrastructure against CBRN threats (Project No.: 664032)

A biomimetic transpiration heat pipe for efficient cooling of portable electronics (Project No.: 246843)

En Ikke-inntrengende Teknologi for Økt Varmeoverføring i Mikro/Nano-skalerte Kjøleelementer for Elektroniske Komponenter (Project No.: 241063/O70)

Høy-gjennomstrømnings mikrofluidisk plattform integrert med lavkostnads fotodetektorer for sensitiv kvantifisering av vannbårne patogener (Project No.: 229857)

Real-time quantitative IMRAMP microfluidic system: CHI-NOR collaborative BioMEMS research on monitoring waterborne pathogens (Project No.: 202444)

Et cellebasert digitalt mikrofluidisk system: BioMEMS forskning på overvåkning av kjemiske karsinogener i akvatisk miljø (Project No.: 220635)

Long-term Drinking Water Safeguard against Broad-Spectrum Toxicant and Pathogenic Pollutants (Project No.: 242230/O30)

Fabrication of nano-refinery for BioMedical Application (Project No.: 197411/V30)

Urinprøvetaking i rusbehandling (URUS) – ny, enkel og sikker metode uten behov for tilsyn Touchsensor for enklere og raskere urinprøvetaking og analyse (Project No.: 234972)

MN-HMT5950

MN-HMT9100

MN-BIO5601

Kompetanse

(1) BioMEMS and Lab-on-Chips;
(2) Ultra-sensitive Photodetector;
(3) Energy Conversion and Heat Mass Transportation in Micro-nano System;
(4) Microfluidics and Nanofluidics, etc.