Terese Wilhelmsen

Terese Wilhelmsen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (12013)

Ansvarsområder

Undervisning i barnehagelærerutdanning (BLU) og grunnskolelærerutdanning (GLU)

  • Barns utvikling, lek og læring
  • Forskningsmetode
  • Inkluderende pedagogikk
  • Barn med funksjonsnedsettelse

Veiledning av bacehlor- og masterstudenter (BLU og GLU)

Leder forskningsgruppen: Undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen

Medlem i forskergruppen: Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæring

Kompetanse

  • Inkluderende pedagogikk
  • Motivasjonspsykologi
  • Funksjonshemming
  • Idrett, fysisk aktivitet og kroppsøving
  • Barndomssosiologi

Publikasjoner

Seippel, Ø., Broch, T. B., Kristiansen, E., Skille, E., Wilhelmsen, T., Strandbu, Å., & Thorjussen, I.M. (2016). Political framing of sports: the mediated politicisation of Oslo’s interest in bidding for the 2022 Winter Olympics. International Journal of Sport Policy and Politics, 8(8), 439-453. doi:10.1080/19406940.2016.1182047

Thorjussen, I. M. & Wilhelmsen, T. (2020). Ethics in categorizing ethnicity and disability in research with children. Societies, 10(1). doi: https://doi.org/10.3390/soc10010002

Wilhelmsen, T. & Nilsen, R. D. (2015). Parents’ experiences of diagnostic processes of young children in Norwegian day-care institutions. Sociology of Health and Illness, 37(2), 241-254. doi: 10.1111/1467-9566.12200

Wilhelmsen, T. & Sørensen, M. (2017). Inclusion of children with disabilities in PE: A systematic review of literature from 2009-2015. Adapted Physical Activity Quarterly. 37, 311-337. doi:10.1123/apaq.2016-0017

Wilhelmsen, T. & Sørensen, M. (2018). Physical education related home-school collaboration: The experiences of parents of children with disabilities. European Physical Education Review, 25(3), 830-846. doi: 10.1177/1356336X18777263

Wilhelmsen, T., Sørensen, M., & Seippel, Ø.N. (2019). Motivational pathways to social and pedagogical inclusion in physical education. Adapted Physical Activity Quarterly, 36(1), 19-41. doi:10.1123/apaq.2018-0019

Wilhelmsen, T., Sørensen, M., Seippel, Ø.N., & Block, M. E. (2019). Parental satisfaction with inclusion in physical education. International Journal of Inclusive Education. Advanced online publication. doi:10.1080/13603116.2019.1597930

Østmoen, J.P., Juritsen, L., Wilhelmsen, T. & Sletten, B.O. (2020). Profesjonsveileder og barnehagelærerutdanner: et profesjonsdannende og etisk anliggende. Nordic Journal of Education and Practice, 14(2), 1-19. doi:0.23865/up.v14.1990