Thomas Andre Aarnes Timland

Universitetslektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden ()
Mitt navn er Thomas André Aarnes Timland. Oppvokst- og bor på Notodden. Utdannet Faglærer i formgivning, kunst og håndverk, med Mastergrad i formgivning, kunst og håndverk ved Høgskolen i Telemark (HiT). Ansatt som Universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Kompetanse

  • Digital kompetanse og underviser og veileder på Digital mediedesign, Design i Nye Medier, Kunst og Håndverk - GLU, Master i formgivning, kunst og håndverk og Faglærer.
  • Spesialfeltet mitt er undervisning i bruk av digitale verkøy, med hovedvekt på digital bildebehandling, film/animasjon, 3D, samt tekstbehandling i Word.

CV

Bachelor i Digital bildeskapning og visuell kommunikasjon ved HIT. Utdannet  Faglærer i formgivning, kunst og håndverk, med Mastergrad i formgivning, kunst og håndverk. 

Universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Publikasjoner

Min masteroppgave har tittelen:
Magisk realisme i fotomontasje - En visualisering av ufortalte historier fra Hydroparken
Thomas Andre Aarnes Timland
2014.

Intervju i lokalavisen: http://www.telen.no/nyheter/magi-pa-lerretet-1.8462907