Thomas Christian Espenes

Prosjektleder

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø ()

Ansvarsområder

  • Prosjektleder for HK-dir-prosjektet Innovasjon i team
  • Instituttkontakt ØITs internasjonale nettverk
    • PRIME
    • NorBiz
  • Prosjektdeltaker "Utviklingsplan for styrket entreprenørskapssatsing" ved USN Handelshøyskolen

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Sven Veine, Martha Kalvig Anderson, Nina Haugland Andersen, Thomas Christian Espenes, Tove Bredesen Søyland, Patric Wallin & Jonathan Reams (2020) Reflection as a core student learning activity in higher education - Insights from nearly two decades of academic development, International Journal for Academic Development, 25:2, 147-161, DOI: 10.1080/1360144X.2019.1659797